Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Geheimhouding persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking)

Vrijdag 13 juli 2018

De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan 2 categorieën instanties of personen, te weten Overheidsorganen en Derden.

Geheimhoudingsrecht (Verstrekkingsbeperking)

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (Derden) door te geven. Dit heet Verstrekkingsbeperking. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u daarom niet tegengaan. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren.

Meer informatie

Wilt u weten hoe of wie geheimhouding kan aanvragen? Kijk dan voor meer informatie op de pagina Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens. U leest hier ook hoe u de geheimhouding kunt regelen.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu