Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Biodiversiteit verbeterd op Bestse erven

Vrijdag 13 juli 2018

Een jaar geleden zijn we in Best gestart met het project ErvenPlus. Sindsdien zijn in het kader van dit project diverse erven verbeterd voor de biodiversiteit. In Best deden maar liefst 50 erfeigenaren mee aan dit project. In het afgelopen jaar zijn er allerlei maatregelen getroffen om deze erven in het buitengebied aantrekkelijker te maken voor erfbewonende diersoorten, zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Deze soorten gaan namelijk in aantal hard achteruit, terwijl ze heel belangrijk zijn als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen. Een paar voorbeelden van maatregelen die in het kader van ErvenPlus genomen zijn: speciale beplanting, het plaatsen van nestkasten en muizenruiters en het zaaien van graankruidenmengels.

Beplanting

Het plaatsen van bomen en heggen op een erf zorgt voor meer structuur en beschutting op een erf. Verder zijn de bomen en het struweel belangrijk voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. In totaal zijn er 77.659 stuks beplanting geleverd in de gemeente Best.

Nestkasten

Het plaatsen van nestkasten zorgt voor meer nestgelegenheid voor vogels. Erfbewonende diersoorten zoals de huismus, steenuil en boerenzwaluw profiteren hiervan. In Best plaatsen we in totaal 303 extra nestkasten.

Muizenruiter en graankruidenmengsel

Een muizenruiter zorgt voor een toename van muizen waar een soort zoals de steenuil en kerkuil weer voordeel bij heeft. Het graankruidenmengel bestaat uit meerdere soorten inheemse planten die als een strook of blok worden ingezaaid. Het mengsel biedt voedsel aan diverse soorten vogels, zoogdieren en insecten.

ErvenPlus

Het Brabants Landschap voert het project Erven Plus uit. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met natuurwerkgroepen, zlto-afdelingen, projectbureau Orbis en Nationaal Landschap Het Groene Woud. Diverse gemeenten, provincie Noord-Brabant en Streekfonds Het Groene Woud dragen financieel bij. Ook de gemeente Best doet dus mee. 
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu