Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Kaderbrief vastgesteld

Dinsdag 19 juni 2018

Het college heeft de kaderbrief 2019 – 2022 vastgesteld. Bij het opstellen van deze kaderbrief was er nog geen nieuw beleidsakkoord. Mogelijk leidt deze nog tot aanpassingen. Deze aanpassingen worden vervolgens in de begroting 2019 verwerkt.

Financieel perspectief

De gemeente Best heeft voor de periode 2019-2022 een sluitend financieel meerjarenperspectief. De financiële positie is goed. Toch is er zorg over de toekomst. Met name de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de grondexploitaties vragen blijvend aandacht.

Wilt u weten wat er in de kaderbrief 2019 staat?

Alle stukken kunt u inzien. Dit kan gemakkelijk op www.gemeentebest.nl/financiele-stukken.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu