Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Positief resultaat 2017

Maandag 18 juni 2018

Het college van B en W heeft onlangs de jaarstukken 2017 aangeboden aan de raad. Het resultaat over 2017 was € 2,5 miljoen positief. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt doordat diverse projecten worden uitgevoerd in 2018 en bijbehorende budgetten dus doorschuiven.

Sociaal domein

Het werkelijke tekort over het sociaal domein is nagenoeg gelijk aan het verwachte tekort in december 2017. Deze verwachte tekorten zijn reeds meerjarig in de programmabegroting 2018 opgenomen.

De jaarstukken 2017 bekijken?

U kunt de financiële stukken van de gemeente inzien. Wilt u weten hoe het huishoudboekje er van de gemeente uitziet of wat is gerealiseerd? Neem dan eens een kijkje op www.gemeentebest.nl/financiele-stukken. De financiële stukken zijn vooral op een tablet of pc goed te bekijken.

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 25 juni definitief vast.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu