Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Informatie over gebruik van uw persoonsgegevens

Dinsdag 29 mei 2018

Alle gemeenten verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens. Ook de gemeente Best. We hebben deze informatie no¬dig om onze taken uit te voeren. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en veilig om te gaan met persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet AVG in. Dan verandert er een aantal zaken.

Hoe we veilig met persoonsgegevens om moeten gaan, staat in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, pasfoto, uw BSN en geboortedatum, maar ook gegevens zoals informatie over uw gezondheid, inkomen of etnische achtergrond. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met deze gegevens omgaat.

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 vindt u informatie over welke typen persoonsgegevens we verwerken en hoe we daarmee omgaan in de privacyverklaring op onze website: www.gemeentebest.nl/privacy. Op deze pagina staat ook het register van verwerkingen en een digitaal formulier voor een inzageverzoek.

Register van verwerkingen

We verwerken alleen informatie die nodig is voor een bepaalde aanvraag die u bij ons doet. We mogen de gegevens dan alleen daarvoor gebruiken. In het openbaar register van verwerkingen ziet u wat we als gemeente met persoonsgegevens doen, zoals het vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en vernietigen van persoonsgegevens. 

Meer weten?

Heeft u vragen over privacy en hoe we met uw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact op met de gemeente via info@gemeentebest.nl of telefonisch via 14 0499.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu