Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Programma Geluid 2018-2023

Dinsdag 15 mei 2018

Het college heeft ingestemd met het ‘ontwerp Programma Geluid 2018-2023’. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen onze gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties voor de komende vijf jaar die de gemeente Best en andere partijen gaan nemen. Door de uitvoering van het Programma Geluid beogen we een passend geluidniveau te behouden en waar het kan te verbeteren. Het programma en de onderliggende geluidsbelastingkaarten met toelichting zijn in te zien op de pagina Beleid op deze website: www.gemeentebest.nl/beleid-in-best.

Inzage

Het ontwerp programma ligt voor iedereen op afspraak ter inzage vanaf 16 mei 2018 gedurende een periode van zes weken in het gemeentehuis. Iedereen kan schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerp programma indienen tot en met 26 juni 2018. De ingebrachte zienswijzen worden behandeld als onderdeel van de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het programma? Neem dan contact op met mevrouw van Beek. Zij is telefonisch bereikbaar op 14 0499 of stuur een e-mail naar e.van.beek@gembest.nl.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu