Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Lintjesregen 2018: 6 Koninklijke onderscheidingen in Best

Donderdag 26 april 2018

Op donderdag 26 april kregen 6 Bestenaren een Koninklijke onderscheiding. Alle 6 zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau (LON). Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich vele jaren structureel en vaak onbaatzuchtig verdienstelijk hebben gemaakt voor onze (Bestse) samenleving. Burgemeester Hans Ubachs reikte de onderscheidingen uit bij de gedecoreerden thuis. Dat deed hij samen met zijn echtgenote en de wethouders Peet van de Loo, Marc van Schuppen, John Verheijen en Annegien Wijnands.

Foto's: Coen van Tartwijk/ Coohn

Jan Willem Bosch (geboren 26 augustus 1964) – LON met zwaarden

Jan Willem Bosch werkt bij het Ministerie van Defensie en heeft veel ervaring met veiligheidszaken. Die ervaring gebruikt hij al jarenlang in zijn eigen woonomgeving. Sinds 2001 is hij de oprichter/organisator/coördinator veiligheid en orde in de wijk Heivelden. Hij heeft zelf een buurtpreventie WhatsApp aangemaakt en beheert deze groep (ongeveer 200 gezinnen). Bij incidenten en hulpvragen kan iedere wijkbewoner bij hem terecht. Hij is de vraagbaak voor de wijk. Bij diverse incidenten, inbraken en overlast zijn door zijn tussenkomst al diverse personen aangehouden en inbraken voorkomen. In zeker 5 zaken zijn criminelen op heterdaad betrapt en door hem in samenwerking met de politie gearresteerd. Ook is hij het aanspreekpunt bij andere problemen in de wijk zoals overlast door personen of voertuigen. De laatste jaren voelen vele medebewoners zich veilig in de wijk omdat ze weten dat hij zowel overdag als ’s nachts rondjes loopt. Bij onraad gaat hij er meteen op af, veelal in de nachtelijke uren. Ook heeft hij nauw contact met de wijkagent en de politie. In de vakantieperiodes weet hij wie er op vakantie is. Op 21 juli 2016 werd door de burgemeester en Jan Willem Bosch het eerste WhatsApp buurtpreventie bord onthuld. Door zijn inzet zijn de criminaliteit en inbraken afgenomen en de veiligheid is terug in de wijk en dat voelt goed voor de wijkbewoners. Tevens is de sociale controle in de wijk verbeterd. Jan Willem Bosch wordt zeer gewaardeerd, is erg betrokken en gemotiveerd. Hij staat 24 uur per dag paraat.

De burgemeester spelt de versierselen op een later moment op. De burgemeester heeft Jan Willem Bosch telefonisch op de hoogte gesteld van zijn benoeming.

Jan Willem Bosch

Jan van der Heijden (geboren 3 september 1946) – LON

Jan van der Heijden is behoorlijk actief in Best. De Philips Harmonie, het St. Odulphusgilde, Harmonie St. Caecilia en Archipel/Kanidas mogen op zijn inzet rekenen. Jan was 30 jaar tamboer en vervangend tamboer maître bij de Philips Harmonie. Met gepaste trots liep hij altijd voorop in de defilés. Hij is gestopt om de jeugd een kans te geven. Maar zijn betrokkenheid stopte niet. Hij onderhoudt nog steeds contacten met oud-leden en hij bezoekt nog regelmatig de mindervaliden. Ook bij het St. Odulphusgilde geeft hij al 47 jaar leiding (instructeur) aan het tamboercorps. Hij is een actieve gildebroeder. Iedereen waardeert hem om zijn positieve instelling en enthousiasme. Bij de harmonie St. Caecilia is Jan van der Heijden al actief sinds 1976. Hij gaf jaren leiding aan de drumband van de harmonie. Hij heeft als instructeur ook de opleiding van talloze slagwerkmuzikanten verzorgd. Daarnaast is hij al jaren straatdirigent. Hij leidt bij openbare optredens alles in goede banen, bij onder andere Koningsdag, intocht Sinterklaas en Dauwtrappen. Ook verzorgt Jan van der Heijden al jaren de marcheerrepetities voor de harmonie. Hij organiseert, is instructeur en stimuleert de jeugd om mee de straat op te gaan. Bij de dameskapel ‘Onjeklonje’ is hij onmisbaar als muzikaal ondersteuner. Al 18 jaar is hij bij de wekelijkse repetities om te luisteren en bij te schaven. Samen met de dirigent heeft hij al ruim 15 jaar het onderdeel slagwerk onder zijn hoede. Nieuwe leden mogen bij hem aankloppen voor extra ondersteuning. Bij afwezigheid van de dirigent of andere dames van de trom of bekkens neemt hij deze taak over. Hij is echt niet meer weg te denken als muzikale ondersteuner en hulp. Hij is ook betrokken bij de Archipel/Kanidas als begeleider en chauffeur. Op woensdag en vrijdag vervoert hij de cliënten naar verschillende dagopvanglocaties. Hij is ook altijd als invalskracht beschikbaar. Hij kent de cliënten goed en vindt het fijn om bij te kletsen. Op zaterdagmiddag is Jan van der Heijden vaste hulp bij de kerkdienst. Hij haalt de bewoners op en brengt ze na de dienst weer terug. Hij is een waardevolle vrijwilliger die correct en respectvol met de bewoners, medewerkers en andere vrijwilligers omgaat. Kortom Jan van der Heijden is een zeer actieve en betrokken vrijwilliger.

Jan van der Heijden

Albert van Loosdregt  (28 december 1956) – LON

Albert van Loosdregt is vanaf 1990 zeer actief als vrijwilliger. Bij de parochie is hij erg actief als ICT-deskundige. Hij staat de werkgroepen bij als er problemen met de computers zijn. Zij kunnen altijd een beroep op hem doen. Tevens is hij vele uren actief bij bijzondere evenementen in de parochie. Denk aan de jaarlijkse processie op het feest van onze Sint-Odulpus. Hij is als voorzitter en penningmeester van de Buurtvereniging 't Centrum ook erg actief. Hij houdt de buurtvereniging levendig en inspireert de vele vrijwilligers tot deelname aan en organisatie van activiteiten voor de 1.100 leden. Hij heeft hier echt een kartrekkersrol met als resultaat het groeiende ledenaantal. Ook de renovatie van het gebouw wordt mede door hem ter hand genomen. Bij harmonie St. Caecilia zet Albert van Loosdregt zich al jaren zeer actief in als voorzitter en als muzikant. Hij is ook altijd betrokken bij het vervoer van de instrumenten/slagwerk naar de concertlocaties. Hij verzorgt ook de inkoop voor de harmonie. Hij heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van 't Tejaterke voor alle verenigingen. Er kwam een gefundeerd plan om het gebouw in eigen beheer te gaan opknappen. Hij heeft daarmee de raad en het college overtuigd van de reddingsoperatie. Toen in 2014 de muziekschool failliet ging, nam hij het voortouw om het muziekonderwijs door de harmonie zelf te laten verzorgen. Hij heeft het voor elkaar gekregen om prima functionerend muziekonderwijs terug te krijgen voor de leden van de harmonie. Albert van Loosdregt wordt voor zijn enorme inzet binnen maar ook buiten de vereniging heel erg gewaardeerd en gerespecteerd.

Albert van Loosdregt

Theo Vervoort  (11 maart 1953) – LON

Theo Vervoort heeft al vanaf 1990 een enorme vrijwillige inzet getoond voor onze inwoners. Omdat hij juridisch adviseur is, vragen veel maatschappelijke organisaties advies aan hem. Hij is begonnen bij de Rechtswinkel in Best. Vervolgens werd hij secretaris en daarna voorzitter. Jaren later werd hij lid van de Raad van Toezicht. Theo Vervoort heeft een bijzondere actie geleid voor een 20-tal medewerkers bij de reorganisatie van Philips (Operatie Centurion). De werknemers hebben bijna allemaal hun baan kunnen behouden. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de vele activiteiten ter verbetering van het woon- en leefklimaat in de wijk Speelheide. Hij zorgde onder andere voor een groenplan. Dit heeft geleid tot een groenplan voor de gehele gemeente. Hij maakte zich ook sterk voor de herinrichting van het speelgebied in de wijk. Er kwamen speeltoestellen en een kunstgrasveld in de wijk. Hij leverde ook een bijdrage aan de revitalisering van de wijk Speelheide in de periode 2014-2016. Door de inzet van Theo Vervoort plaatste Rijkswaterstaat de geluidsschermen langs de A2 verdiept. Het plan om 6 meter boven het maaiveld te plaatsen, verviel daarmee. Hij is medeoprichter geweest van het GOEB, de overkoepelende organisatie voor alle bewonersoverleggen in Best. Hij is bestuurslid geweest. Ook heeft Theo Vervoort er voor gezorgd dat onze gemeente het predicaat ‘Kern met Pit’ kreeg door succesvolle grootschalige opruimacties. Voor de Stichting Welzijn Best Oirschot heeft hij zich ook ontzettend veel ingezet. Hij kreeg 2 fusies voor elkaar, die niet gemakkelijk waren. Op dit moment is hij betrokken bij het aanbestedingstraject, dat grote gevolgen heeft voor WBO. Theo Vervoort is op zeer veel gebieden actief in onze gemeenschap. Achter de schermen is hij zeer waardevol en noodzakelijk in onze gemeente die haar burgers uitnodigt tot participatie. Hij is een zeer betrokken mens en krijgt zaken voor elkaar. Hij geeft niet op.

Theo Vervoort

Harrie van Vroenhoven (21 maart 1945) – LON

Sinds 1979 is Harrie van Vroenhoven vanuit de Heemkundekring Dye van Best initiator van vele nieuwe activiteiten op het gebied van Heemkunde en de geschiedenis van Best. Hij is de spreekbuis naar de inwoners van Best en de gemeente. Hij is initiator van nieuwe werkgroepen die zich bezighouden met het digitaliseren van kadastrale kaarten, kunst als erfgoed, immaterieel erfgoed, interview groep, educatie, website en de maandelijkse nieuwsbrief. Hij heeft veel aandacht voor behoud van natuurhistorisch landschap. Op zijn initiatief hebben wij een bankje voor 100-jarigen, toponiemenbankjes en een luisterkei over de gevechten in ons dorp in WOII. Tevens heeft hij ondersteuning geboden bij het tot stand komen van de Tiendschuur in het Land van Bosch. In 2002 nam Harrie van Vroenhoven het initiatief tot de oprichting van het groepje Betrokken Bestenaren. De plannen voor een nieuw centrum riepen veel verzet op. Onder zijn regie werden experts uitgenodigd om tot alternatieve plannen te komen en de publieke discussie op gang te brengen. Hij stimuleerde dat de BB’ers een deel van de oplossing konden aandragen. Hij communiceerde ook periodiek via Groeiend Best, Omroep Best Radio en TV. Later heeft hij andere thema's opgepakt. Naast zijn loopbaan als eigenaar van zijn assurantiekantoor heeft hij vele Bestenaren geholpen bij het uitbetalen van zeer oude polissen van niet meer bestaande verzekeringsmaatschappijen. Hij is ook zeer actief geweest binnen de NBVA. Hij werd in 2009 benoemd tot erelid van deze branche. Hij verzamelde sinds de jaren 70 oude polissen, reclamemateriaal en veel informatie over het verzekeringswezen in ons land. In 2005 heeft hij zijn hele collectie ondergebracht in een virtueel verzekeringsmuseum. Harrie van Vroenhoven heeft een diepgewortelde betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeenschap. Hij is altijd zeer gemotiveerd en heeft een grote bijdrage geleverd aan de geschiedenis van Best en het toegankelijker maken van onze natuur en onze monumenten.

Harrie van Vroenhoven

Bernard Wijnands (31 maart 1947) – LON

Bernard Wijnands is al sinds 1968 zeer actief om zich in te zetten voor de Achtse gemeenschap. Hij is mede oprichter geweest van de Drumfanfare Acht. Hij was zelf ook muzikant en vanaf het begin actief in het bestuur (secretaris en later voorzitter). Hij heeft in de commissie drumfanfare en showkorpsen van de Bossche Bond van muziekgezelschappen gezeten. Bernard Wijnands was de drijvende kracht achter de zeer succesvolle Agglomeratietaptoe waaraan jaarlijks 7 drumfanfares/showkorpsen deelnamen. Hij heeft bij de Eindhovense Bond van Muziekgezelschappen altijd enthousiast de samenwerking en contacten tussen de Eindhovense muziekverenigingen bevorderd. Hij is ook mede oprichter geweest van het Dorphuis Acht en bestuurslid. Vanaf het begin heeft hij zich actief ingezet binnen de exploitatie van het dorpshuis en in het bijzonder voor het verenigingsleven en de activiteiten. Hij heeft veel taken op zich genomen, onder andere penningmeester, barbediende, planning personeel, vergaderingen betreffende gemeente, planning horeca-activiteiten. Hij heeft jaren een man met een beperking die bij het dorpshuis werkte, begeleid en ondersteund. Toen hij nog werkte bij de Belastingdienst en de jaren na zijn pensionering heeft hij iemand met psychische problemen begeleid en ondersteund. Zelfs tot na zijn dood heeft hij zich ingezet om hem een waardige uitvaart te geven. Hij heeft een bijdrage geleverd als voorzitter (25 jaar) van een stemlokaal in Eindhoven en in Best. Hij is ook actief bij de fietsclub. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat hij al meer dan 50 jaar op vrijwillige basis zijn kwaliteiten ten dienste heeft gesteld van de Achtse leefgemeenschap. Hij is zeer toegewijd en de bewoners van Acht hebben op een voortreffelijke manier van zijn diensten/activiteiten kunnen genieten. Niets was hem te veel. Iedereen heeft echt bewondering voor zijn enorme inzet.

Bernard Wijnands

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu