Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Meedenken over ontwerp verbrede A58

Maandag 26 maart 2018

Rijkswaterstaat vindt participatie belangrijk. Dat geldt ook voor het project InnovA58, dat bezig is met de verbreding van de snelweg A58 tussen knooppunt Annabosch en Galder. Samen met kennispartners, medeoverheden, marktpartijen en omwonenden willen we van de A58 niet alleen een bredere maar ook een slimme, duurzame en toekomstvaste snelweg maken. We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een interactieve website laten ontwikkelen. Op www.innovA58.nl/denkmee kan iedereen zijn zorgen of wensen kwijt en reageren op de plannen voor de verbreding.

Sessies op maat – nog enkele plekken beschikbaar!

Rijkswaterstaat organiseert ook werksessies met groepjes vertegenwoordigers vanuit de omgeving verspreid langs de A58. In kleine groepjes bespreken we de ideeën die er leven en de randvoorwaarden en mogelijkheden. Zodat we hier zo goed mogelijk rekening mee kunnen houden bij het verder uitwerken van het ontwerp. Voor direct betrokkenen uit gemeenten Best en Eindhoven, die in de nabijheid van de A58 wonen, zijn nog enkele plekken beschikbaar om mee te doen. In de werksessie richten we ons op  Batadorp – Ekkersweijer en de aansluiting Best. 

Dus wilt u meedenken over de verbreding van de A58 tijdens deze werksessie? Stuur uw aanmelding naar innova58@rws.nl. De sessie vindt plaats op donderdag 29 maart van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt hier alleen op basis van inschrijving aan mee doen.

Brede informatiebijeenkomsten in juni

In juni organiseert Rijkswaterstaat brede informatiebijeenkomsten waarin we het ontwerp voor de weg en de omgeving, inclusief de parallelwegen, taluds, sloten en geluidsmaatregelen toelichten. Een uitnodiging hiervoor volgt nog, onder andere via de lokale media. Dan moeten de stukken voor het ontwerptracébesluit volgens de planning in concept gereed  zijn. Hierna start de toetsing van het ontwerp en alle documenten, zodat het ontwerptracébesluit eind 2018 vastgesteld kan worden.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu