Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Resultaten afval scheiden zichtbaar

Dinsdag 13 maart 2018

In de gemeente Best geldt sinds 5 maanden de nieuwe manier van afval inzamelen. Na een periode van gewenning zien we nu dat het systeem resultaten begint te tonen. Met de gegevens die we nu hebben, kunnen we berekenen hoeveel kilo gescheiden afval we in 2018 gaan inzamelen.

Fors minder Restafval en PMD

We vergelijken de cijfers met die van 2015. Dat is jaar voordat er een proef in de wijk Leeuwerik werd gehouden. Dat is de meest zuivere vergelijking. De tabel laat de duidelijke resultaten zien.

Afval scheiden
  2015 2018
Restafval per inwoner in kg 198 75
PMD per inwoner in kg 7 46

PMD en Restafval zijn de meest in het oog springende resultaten. We merken ook dat we meer papier, glas, gft en textiel inzamelen. Allemaal grondstoffen waar nieuwe producten van worden gemaakt.

Afvalstoffenheffing

De opbrengsten uit grondstoffen zijn goed gestegen. Dat is winst die u als inwoner heeft bewerkstelligd. We belonen u voor uw inzet door de afvalstoffenheffing te verminderen. U heeft inmiddels de aanslag gehad waar op u dit kunt teruglezen. De afvalstoffenheffing is per huishouden gedaald met €14,-.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu