Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Afval scheiden doen we goed, beter Best

Dinsdag 6 maart 2018

In oktober 2017 heeft de gemeente Best een nieuwe manier van afval inzamelen ingevoerd bij de laagbouw. Liever gebruiken we het woord afval niet meer maar noemen we het grondstof. Vroeger werd veel huisvuil verbrand. Nu proberen we zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen uit ons huisvuil te halen. Daar maken we nieuwe producten van. Maar waarom doen we dit eigenlijk?

People, planet, profit

Door grondstoffen in te zamelen en opnieuw te hergebruiken sparen we onze planet (aardbol). Hoe minder grondstoffen we uit onze aardbol halen, hoe langer onze kinderen en kleinkinderen (people) gebruik kunnen maken van grondstoffen die onze aardbol levert. Dit alles bespaart ook op kosten (profit), per saldo is het goedkoper om grondstoffen opnieuw te gebruiken.

Waar staan we nu?

We zijn inmiddels vijf maanden aan het inzamelen op de nieuwe manier. De resultaten zijn goed te noemen, we hebben ruim 60% minder restafval naar de verbrandingsoven gebracht. Ook halen we vier keer zoveel PMD op bij de huishoudens. Dit bespaart op de kosten, hebben we minder Co2 uitstoot en sparen we grondstoffen.

Wat staat er nog te gebeuren?

Eind maart starten we met het plaatsen van ondergrondse containers voor PMD en restafval bij de hoogbouw (appartementen). Bij sommige appartementen staat al een ondergrondse restafval container, daar komt dan alleen een PMD container bij. Bij andere locaties worden dus twee ondergrondse containers geplaatst. Over enkele weken krijgen de bewoners van appartementen, waar we een ondergrondse container gaan plaatsen, een brief. Na plaatsing wordt er nog een uitleg op locatie gegeven door een medewerker van de gemeente Best.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu