Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Koninklijke onderscheidingen bij afscheid vrijwillige brandweer

Maandag 5 maart 2018

Bij gelegenheid van hun afscheid als lid van de vrijwillige brandweer ontvingen 5 Bestenaren op 2 maart een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Hans Ubachs reikte de onderscheidingen uit aan de heren Bert Dane, Jan van Geffen, Henk de Laat, Peter Meelen en Ad Oppers tijdens de jaarlijkse jubileumavond van de vrijwillige brandweer. Zij zijn alle 5 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Foto's: Michiel Wasmus Photography

Groepsfoto van links naar rechts: Henk de Laat, Bert Dane, Ad Oppers, Jan van Geffen, Peter Meelen

Koninklijke onderscheidingen brandweer Best

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

De heer A.J. (Bert) Dane

Bert Dane heeft zich langdurig ingezet voor het korps Vrijwillige Brandweer in Best. Hij heeft alle opleidingen tot en met het niveau bevelvoerder met goed gevolg doorlopen. Daarnaast treedt hij al jaren met regelmaat op als oefenleider en zorgt er zo mede voor dat de collega's van de brandweerpost voldoende geoefend zijn en daarmee voorbereid zijn op hun taak. Na 28 jaar neemt hij afscheid van onze vrijwillige brandweer.

Bert Dane

De heer J.T.H. (Jan) van Geffen

Jan van Geffen heeft zich langdurig ingezet voor het korps Vrijwillige Brandweer in Best. Hij heeft alle opleidingen tot en met bevelvoerder met goed gevolg doorlopen. Daarnaast heeft hij als oefenleider ook een grote bijdrage geleverd aan de vakbekwaamheid van zijn collega's. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de inzetbaarheid van onze brandweerpost. Na 30 jaar neemt hij afscheid van onze vrijwillige brandweer.

Jan van Geffen

De heer H.J. (Henk) de Laat

Henk de Laat heeft zich langdurig ingezet voor het korps Vrijwillige Brandweer in Best. Hij heeft in zijn loopbaan alle opleidingen tot en met het niveau van bevelvoerder met goed gevolg doorlopen. Daarnaast is hij als oefenleider en instructeur mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van optreden binnen de gehele brandweerpost. Mede door zijn dagelijks werk is hij specialist in de wat "moeilijkere" onderwerpen en hij zorgde er dan ook voor dat de collega's ook hier in de praktijk goed mee uit de voeten konden. Na 30 jaar neemt hij afscheid van onze vrijwillige brandweer.

Henk de Laat

De heer P.J.H. (Peter) Meelen

Peter Meelen heeft zich door zijn lidmaatschap van de vrijwillige brandweer langdurig ingezet voor de veiligheid in Best. Hij heeft alle opleidingen tot en met het huidige niveau van manschap B met goed gevolg doorlopen. Als extra kwaliteit heeft hij zowel door zijn beschikbaarheid binnen reguliere werktijden als ook door zijn inzet als chauffeur/voertuigbediener een belangrijke bijdrage geleverd aan de continue paraatheid van de brandweerpost. Daarnaast heeft hij ook zijn aandeel gehad in het begeleiden van nieuwe collega's in het brandweervak. Na 20 jaar neemt hij afscheid van onze vrijwillige brandweer.

Peter Meelen

De heer A.T.P.M. (Ad) Oppers

Ad Oppers heeft zich langdurig ingezet voor het korps Vrijwillige Brandweer in Best. Hij heeft alle opleidingen tot en met het huidige niveau van Manschap B met goed gevolg doorlopen. Specifiek als chauffeur/voertuigbediener heeft hij vele collega's wegwijs gemaakt in de praktijk van het brandweervak. De laatste jaren was hij als nestor van de brandweerpost ook diegene die collega's het steuntje in de rug gaf als dit noodzakelijk was. Maar hij was ook degene die de collega's, als ze even de juiste weg kwijt waren, weer tot de orde riep en ze de juiste weg wees. Na bijna 38 jaar neemt hij afscheid van onze vrijwillige brandweer.

Ad Oppers
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu