Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Ophalen snoeiafval buitengebied

Dinsdag 20 februari 2018

Net zoals voorgaande jaren bieden we bewoners van het buitengebied de mogelijkheid om het snoeiafval af te voeren. We halen het snoeiafval op en vervolgens wordt het op duurzame wijze toegepast als biomassa voor het opwekken van groene stroom. In de week van 12 tot en met 16 maart halen we het snoeihout op.

Wilt u uw snoeihout laten ophalen?

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dan vragen wij het volgende van u:

 • Geef voor 28 februari 2018 aan ons door of u gebruik wenst te maken van deze service. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar mevrouw van Gool, b.van.gool@gembest.nl. U kunt ook telefonisch uw deelname doorgeven, via het telefoonnummer 14 0499. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag.
 • Geef bij uw aanmelding de volgende gegevens: uw naam, adres, telefoonnummer, de aangeboden hoeveelheid snoeihout (…m3) en bij welk perceel het snoeihout ligt.

Spelregels

Voor het ophalen van het snoeihout hanteren we een aantal spelregels:

 • Bied het snoeihout aan op een goed bereikbare locatie aan de openbare weg. Leg het dus niet achter of tussen bomen of lantaarnpalen. Uiteraard ter hoogte van uw eigen perceel en zodanig dat het geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.
 • Bied het snoeihout aan op 12 maart 2018 vóór 07.00 uur.
 • Het snoeihout mag niet langer dan één week voor de inzamelweek aan de openbare weg liggen.
 • Het aangeboden snoeihout is ontdaan van zand en aanhangende grond.
 • Het snoeihout niet langer is dan 5 meter.
 • Het aangeboden snoeihout bevat geen overig groenafval in de vorm van groenblijvers, coniferen, boomstronken, gras- of bladafval.
 • U mag maximaal 50 m3 (particulier) snoeihout aanbieden.
 • Afhankelijk van de aangemelde hoeveelheid snoeiafval kan de inzamelaar, Baetsen, contact met u opnemen. Zij maken dan een afspraak met u om het afval op te halen.

Meer informatie 

Bewoners van het buitengebied ontvangen een brief met deze informatie. Heeft u geen brief ontvangen maar woont u wel in het buitengebied? Stuur dan een e-mail naar mevrouw van Gool, b.van.gool@gembest.nl.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu