Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Verkeersveiligheid in het centrum

Vrijdag 8 december 2017

We hebben de afgelopen periode meldingen gehad over het ontbreken van de zebrapaden in het centrumgebied. Inwoners ervaren het als onveilig. Hieronder leest u waarom we hebben gekozen voor de huidige inrichting.

Uitgangspunt

Het centrum van Best is een 30 km zone. Dat betekent dat de maximumsnelheid voor het verkeer 30 km per uur is. Ons uitgangspunt bij een 30 km zone is dat het ‘verblijf’ in het gebied belangrijker is dan het verkeer. Voetgangers moeten overal kunnen oversteken en niet gebonden zijn aan zebrapaden. 

Schijnveiligheid

Zebrapaden zijn oversteekpunten. Wanneer de automobilist weet dat er een zebrapad is, let hij vooral op die plek op overstekende voetgangers. Op andere plekken rijdt hij dan vaak te hard. Juist door geen zebrapaden aan te leggen, weet de automobilist dat de voetganger overal kan oversteken. Hierdoor houdt deze rekening met de voetganger en past zijn snelheid aan. En dat is precies wat er in het centrumgebied verwacht wordt van de automobilist.
Daarnaast verwachten we ook van de voetganger dat deze rekening houdt met de omgeving. Voetgangers zien een zebrapad vaak als oversteekplaats waar ze, zonder te kijken, kunnen oversteken. De afgelopen periode zijn er veelvuldig ongevallen in het nieuws geweest van aanrijdingen met voetgangers op zebrapaden. Tientallen voetgangers lopen jaarlijks ernstige verwondingen op door een aanrijding op een zebrapad. Een zebrapad lijkt dus veilig, maar in praktijk blijkt dat toch tegen te vallen. Dat noemen we schijnveiligheid. Dit willen we in het centrumgebied waar veel mensen lopen absoluut voorkomen.

Loopronde

Uiteraard hebben we rekening gehouden met de bewoners van Kanidas, op ’t Heerbeeck en de Molenveste. We hebben een looppad aangelegd in een andere kleur stenen. Dit pad loopt in het rond van de woningen naar het centrum. Als u het pad volgt, komt u uit op een overzichtelijke plaats waar u kunt oversteken. Op deze plaatsen is het zicht op het verkeer het beste. Ook verkeersdeelnemers zien u op die plek het beste. Het pad loopt door over de weg maar is geen zebrapad. De voetganger heeft hier dus geen voorrang.

Samenwerken

Met deze inrichting draait het om samenwerking tussen de bezoekers van het centrum. Automobilisten letten op hun snelheid en overstekende voetgangers. Voetgangers blijven goed opletten op het verkeer en steken over wanneer het kan. Samen zorgen we voor een veilige en leefbare omgeving voor iedereen.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu