Handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied

Dinsdag 28 november 2017

Voor het gebied rondom het NS-station van de gemeente Best geldt, buiten de openbare rijwielstalling, een parkeerverbod voor rijwielen (brom-/, snor- / en fietsen). Dit is ook met bebording rondom het stationsgebied aangegeven. Door toezichthouders is geconstateerd dat rijwielen langer dan de toegestane termijn gestald worden in de rijwielstalling of geparkeerd worden rondom het NS-station van Best. Hiermee wordt de betrokken bepaling uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv) overtreden. Om in de rijwielstalling voldoende capaciteit te behouden en om in het stationsgebied een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast te voorkomen, worden handhavingsacties uitgevoerd.

In de openbare rijwielstaling van het station kunnen rijwielen 21 dagen onafgebroken en gratis gestald worden.  De doelstelling is om diefstal, vernielingen en overlast door fout geparkeerde fietsen in het stationsgebied te voorkomen.

Label bij overtreding

  • De rijwielen die ‘onbeheerd’ gestald staan in de openbare rijwielstalling van het station krijgen een label. Binnen een termijn van 21 dagen kan de eigenaar of gebruiker van het rijwiel de overtreding herstellen voordat de gemeente de rijwielen verwijdert.
  • De rijwielen die ‘onbeheerd’ geparkeerd  staan rondom het NS station van Best  krijgen 1 week voorafgaand aan de handhavingsactie een waarschuwingslabel. De dag voor de handhavingsactie krijgen onbeheerde rijwielen een Voornemen last onder bestuursdwang. De doelstelling is om de eigenaren te waarschuwen en het naleefgedrag te verhogen. Vervolgens wordt op de dag van de handhavingsactie de definitieve last onder bestuursdwang bevestigd aan de aangetroffen rijwielen. De eigenaar/gebruiker krijgt een hersteltermijn van 2 uur. Binnen deze  termijn van 2 uur kan de eigenaar/ gebruiker van het rijwiel de overtreding beëindigen waardoor de gemeente het rijwiel niet verwijdert. Verwijdering vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie

Op de pagina Handhavingsacties fietsen leest u meer informatie hierover. Hier vindt u ook een overzicht van de data waarop handhavingsacties in het stationsgebied plaatsvinden. Daarnaast kunt u lezen wat u moet doen als uw rijwiel weg is en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu