Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Omgevingsplan voor Hoge Akker-Speelheide-De Leeuwerik

Dinsdag 24 oktober 2017

De afgelopen maanden is een omgevingsplan opgesteld voor de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik. Dit is de opvolger van het huidige bestemmingsplan. Dat hebben we niet alleen gedaan, maar samen met de bewoners van de 3 wijken. In dit artikel leest u meer over de aanpak en de ter inzagelegging.

Geen gewoon bestemmingsplan

Het omgevingsplan is een proefproject voor een nieuwe wet, de Omgevingswet. Deze treedt waarschijnlijk in 2021 in werking. Dit betekent dat het geen gewoon bestemmingsplan is. Het plan wordt opgesteld zoals dat straks volgens de Omgevingswet moet. 

Adviezen werkgroepen als basis

Per wijk is er een werkgroep van bewoners actief geweest. Zij meldden zich aan na een eerste bijeenkomst in de Lidwinakerk eind vorig jaar. Tijdens meerdere bijeenkomsten hebben zij een aantal thema’s besproken. Hierover hebben ze adviezen aan de gemeente opgesteld. We hebben bekeken of en hoe we die adviezen konden verwerken in het nieuwe omgevingsplan. Alle adviezen en onze reactie hierop, zijn samengevat in een verantwoordingsdocument.

Ter inzage

Het ontwerp-omgevingsplan ligt van 25 oktober tot en met 5 december ter inzage. Het verantwoordingsdocument is opgenomen in dit plan. Daarnaast is er een inspiratiegids opgenomen voor een gezonde fysieke leefomgeving. Met bijvoorbeeld tips over afvoer van regenwater en duurzaam wonen.

In deze periode kan iedereen een zienswijze tegen het ontwerp-omgevingsplan indienen. Hoe u dit kunt doen, leest u in de officiële publicatie van het ontwerp-omgevingsplan.

Inloopavond: maandag 13 november

Op 13 november heeft u de mogelijkheid om het plan in te zien tijdens een inloopavond. Om 19.30 uur is er een algemene toelichting op het ontwerp-omgevingsplan. Vanaf 20.00 uur kunt u zelf het plan inzien en uw vragen stellen. Om 21.00 uur is de avond afgelopen. Locatie: Burgerzaal, gemeentehuis (open vanaf 19.15 uur)

Meer informatie

Op onze website hebben we een speciale projectpagina bijgehouden. Daar vindt u onder andere de adviezen en het verantwoordingsdocument.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu