Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Afval scheiden doen we goed, beter, Best

Dinsdag 24 oktober 2017

Hoogbouw

De komende maanden gaat ook bij de hoogbouw de inzameling veranderen. Ook bij appartementencomplexen wil de gemeente het afval beter gaan scheiden. Daarom worden er (ondergrondse) containers voor PMD geplaatst. PMD staat voor plastic-metalen blikjes en drankenkartons.

Het traject voor de aankoop van die containers is gestart. De bewoners van die appartementen complexen ontvangen binnenkort een brief met actuele informatie. Tot die tijd mogen zij het PMD in zakken aan blijven bieden op dag dat in hun wijk het PMD wordt opgehaald. Raadpleeg hiervoor het ophaalschema op de website www.afvalbest.nl.

Resultaten

De resultaten van de eerste 2 weken van oktober zijn binnen. Die zijn goed te noemen. De hoeveelheid restafval is in vergelijking met de eerste 2 weken van september met meer dan 50% afgenomen. De aangeboden hoeveelheid PMD is met meer dan 50% toegenomen in vergelijking met de eerste 2 weken van september. De verwachting is dat de hoeveelheid restafval de komende maanden nog verder afneemt en de hoeveelheid PMD verder toeneemt. Ook verwachten we in de toekomst bij andere afvalstromen (grondstoffen) een stijging te zien. Denk dan aan glas, papier en GFT.

Educatie

Het scheiden van afval is belangrijk voor het milieu, we willen grondstoffen besparen. Dit doen we zeker voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook zij moeten in de toekomst kunnen beschikken over voldoende grondstoffen. Daarom gaan we samen met scholen de afvalinzameling op scholen zichtbaar maken. We faciliteren scholen met emmers en kliko’s zodat de kinderen zowel thuis als op school gewend raken aan de gescheiden manier van inzamelen. Op het Heerbeeck college starten projecten die te maken hebben met gescheiden inzamelen van afval.

Verzamelcontainers voor luiers

Als extra service en op verzoek van inwoners hebben we op een aantal plekken verzamelcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal geplaatst. U kunt de verzamelcontainers vinden bij onderstaande locaties:

  • Johannes Verleunstraat 27, Kinderopvang Little People
  • Wildheuvel 17-18, Kinderopvang Little People
  • Koningin Emmalaan 27, Kinderopvang Little People
  • Paardenhei 7, Kinderopvang Little People
  • Spar 2, Kinderdagverblijf Brabant

Tip

Om het open waaien van uw restafvalemmer te voorkomen is het verstandig om deze met de beugel rechtop aan te bieden, de emmer is dan meteen vergrendeld.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu