Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Raad besluit over Bestuurlijke Toekomst Best

Dinsdag 17 oktober 2017

Op 9 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een belangrijk standpunt ingenomen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Best. Kort samengevat stelde de raad het volgende vast:

  • De gemeente Best is krachtig genoeg om zelfstandig te blijven.
  • De gemeente Best wenst zelfstandig te blijven en beslissingen te kunnen blijven nemen over lokale aangelegenheden, zoals de leefbaarheid van wijken en buurten. Ook bijvoorbeeld de uitgifte van paspoorten en het verstrekken van bouwvergunningen en uitkeringen blijven dan in Best gebeuren.
  • Voor een aantal zaken, dat zich meer op het niveau van de regio Eindhoven afspeelt, is de raad onder voorwaarden bereid bepaalde beslissingen over te laten aan de samenwerkende gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Denk bijvoorbeeld de planning van woningen en bedrijventerreinen.
  • De raad heeft daarbij een principiële voorkeur uitgesproken voor een samenwerkingsvorm  op het niveau van de (nu 9) gemeenten die het Stedelijk Gebied Eindhoven vormen. De gemeenteraad stelt daarbij wel een voorwaarde. Inwoners en maatschappelijke organisaties moeten directe invloed hebben op de besluiten van deze samenwerkingsvorm. Dit noemen we ook wel democratische legitimatie.
  • De raad wil in gesprek blijven met gelijkwaardige buurgemeenten over verregaande samenwerkingsvormen.

Dit besluit markeert het einde van een intensief proces, waarin de gemeente Best zich oriënteerde op haar toekomst. De Burgertop op 6 juli 2017 in de Lidwinakerk was een inspirerend hoogtepunt in dit proces.

Bekijkt u het raadsvoorstel en -besluit en het bijbehorende rapport Bestuurlijke toekomstvisie gemeente Best; grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden op de pagina Bestuurlijke Toekomst Best.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu