Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein: iets voor U?

Dinsdag 10 oktober 2017

De gemeente Best zoekt mensen die lid willen worden van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad die per 1 januari 2018 van start gaat, adviseert het college van burgemeester en wethouders over beleid en uitvoering ten aanzien van onder andere werk en inkomen, minima, zorg, welzijn en jeugd.

De adviesraad komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar. Op de vergaderagenda komen zowel aandachtspunten die de adviesraad zélf belangrijk vindt als agendapunten waarover het college graag geadviseerd wil worden.

Wie zoeken we?

Voor deze nieuwe adviesraad zoeken we een voorzitter en 10 leden. Inwoners van Best die zich betrokken voelen bij het sociaal domein en aan de ontwikkeling hiervan een bijdrage willen leveren. Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij kennis van, ervaring met en visie op het sociaal domein hebben, bijvoorbeeld als cliënt of cliëntenvertegenwoordiger. Daarnaast vragen wij van de leden het vermogen om cliënten en andere belanghebbenden vanuit het sociaal domein te betrekken bij de onderwerpen waarover de Adviesraad Sociaal Domein adviseert. 

Iets voor U?

Bent u geïnteresseerd? Lees dan de Oproep kandidaten Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 64.2 kB). Een onafhankelijke selectiecommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de benoeming van de kandidaten voor deze adviesraad. U kunt solliciteren tot en met 1 november. De selectiecommissie adviseert het college vóór 1 december 2017. In december 2017 worden de nieuwe leden benoemd.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu