Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Nieuwe manier van afval inzamelen van start

Maandag 11 september 2017

De voorbereiding van de nieuwe manier van afval inzamelen is in volle gang. De informatiebrieven zijn grotendeels bezorgd en de eerste restafvalemmers worden uitgezet. Vanaf maandag 2 oktober start de daadwerkelijke nieuwe manier van ophalen. Dat betekent dat vanaf dat moment de nieuwe afvalstromen etensresten en luier/incontinentiemateriaal wordt ingezameld. 

Service
Als extra service is de route zo gemaakt dat u op één dag alle afval kunt aanbieden. Uitzondering hierop is het tuinafval. Dit wordt op donderdag en vrijdag opgehaald.

Ophaalschema tot einde jaar
Op de nieuwe website www.afvalbest vindt u een ophaalschema tot het einde van het jaar. Zodra de afvalkalender is aangevuld, komt deze ook weer beschikbaar op de website over afval.

LET OP: dit is een herziene uitgave, afwijkend van het schema in Groeiend Best op 12 september.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu