Afzetten rechtsafstrook Erica - De Maas (Breeven)

Maandag 11 september 2017

In 2016 heeft de gemeente een verkeersveiligheidsonderzoek laten uitvoeren. Hierin is onder meer gekeken naar de inrichting van het kruispunt Erica - De Maas. In het onderzoeksrapport staat het advies om de rechtsafstrook van de Erica naar de Maas te verwijderen. Dit advies volgen we op. Deze week zetten we de rechtsafstrook eerst met schildjes af. De strook wordt daarna door de aannemer verwijderd. 

Verkeersveiligheid

Meer overzicht

Door het verwijderen van de rechtsafstrook wordt het kruispunt overzichtelijker. Het verkeer hoeft dan maar één rijstrook te overzien. Auto’s die rechtdoor over de Erica rijden kunnen zich niet meer verstoppen achter de afslaande auto’s richting de Maas. Hiermee voorkomen we ongevallen.

Snelheid omlaag

Met het weghalen van de rechtsafstrook is er minder ruimte beschikbaar. Hierdoor oogt het kruispunt smaller. De snelheid van het verkeer wordt hierdoor op een natuurlijke manier geremd.

Fietsers

Met het verwijderen van de rechtsafstrook maken we meer ruimte tussen het fietspad en de rijbaan. Op dit moment ligt de rijbaan dicht op het fietspad. Dit is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt niet wenselijk. Ook kunnen fietsers door de aanpassing gemakkelijker oversteken.  Deze hoeven door het verwijderen van de strook maar één rijstrook over te steken in plaats van twee.

Vrachtverkeer

Door het verwijderen van de rechtsafstrook komt er meer ruimte voor het berijden van de bocht. Vrachtwagens kunnen de bocht nu ruimer indraaien. Dit verbetert de doorstroming en zorgt ervoor dat ze de bocht niet meer wordt afgesneden.

Termijn

Deze week wordt de rechtsafstrook afgezet met schildjes. Vervolgens zal de aannemer de rechtsafstrook verwijderen.


 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu