Handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied

Dinsdag 29 augustus 2017

Voor het gebied rondom het NS-station van de gemeente Best geldt, buiten de openbare rijwielstalling, een parkeerverbod voor rijwielen (brom-/, snor-/ en fietsen). Dit staat ook met borden rondom het stationsgebied aangegeven. In de openbare rijwielstaling van het station kunnen rijwielen 21 dagen onafgebroken en gratis gestald worden. Deze termijn wordt gehanteerd om diefstal, vernielingen en overlast door fout geparkeerde fietsen in het stationsgebied te voorkomen.

Door toezichthouders is geconstateerd dat rijwielen langer dan de toegestane termijn gestald worden in de rijwielstalling of geparkeerd worden rondom het NS-station van Best. Hiermee wordt de betrokken bepaling uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv) overtreden. Om in de rijwielstalling voldoende capaciteit te behouden en om in het stationsgebied een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast te voorkomen, worden handhavingsacties uitgevoerd.

Label bij overtreding

Rijwielen in de openbare rijwielstalling

De rijwielen welke ‘onbeheerd’ gestald staan in de openbare rijwielstalling van het station worden van een label voorzien. Binnen een termijn van 21 dagen kan de eigenaar of gebruiker van het rijwiel de overtreding herstellen voordat deze door de gemeente wordt verwijderd.

Rijwielen rondom het NS station

De rijwielen welke ‘onbeheerd’ geparkeerd  staan rondom het NS station van Best worden één week voorafgaand aan de handhavingsactie voorzien van een waarschuwingslabel. De dag voor de handhavingsactie worden onbeheerde rijwielen voorzien van een Voornemen last onder bestuursdwang. De doelstelling is om de eigenaren te waarschuwen en het naleefgedrag te verhogen.

Vervolgens wordt op de dag van de handhavingsactie de definitieve last onder bestuursdwang bevestigd aan de aangetroffen rijwielen. De eigenaar/gebruiker krijgt een hersteltermijn van 2 uur. Binnen deze  termijn van 2 uur kan de eigenaar/gebruiker van het rijwiel de overtreding beëindigen waardoor het rijwiel niet door de gemeente verwijderd gaat worden. Verwijdering vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Rijwiel weg, wat nu?

Wanneer uw rijwiel weg is, gaat u als eerste naar het gemeentehuis. Daar wordt bekeken of uw rijwiel daadwerkelijk verwijderd is. Wanneer blijkt dat uw rijwiel is afgevoerd, kunt u deze binnen een termijn van 13 weken na verwijdering weer terugkrijgen. Dit kan echter meerdere dagen duren.

Om uw rijwiel terug te krijgen moet u een vergoeding ( bestuursdwang kosten ) betalen op het gemeentehuis. De kosten van de uitvoering zijn: de kosten voor het labelen, afvoeren en opslaan van de brom-/ snor-/en/of fiets. De kosten bedragen € 25,00 voor een fiets en € 50,00 voor een brom- of snorfiets. Om de vergoeding te betalen moet u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer: 14 0499.

Wat moet u meenemen naar de afspraak

  • Een bewijs (bijvoorbeeld: een sleutel) om aan te tonen dat u de eigenaar van het rijwiel bent
  • Een geldig identiteitsbewijs

Heeft u de kosten betaald? Dan krijgt u een betalingsbewijs van de gemeente. Met dit betalingsbewijs kunt u vervolgens uw rijwiel ophalen bij “Het Goed”, Sportlaan 8, 5683CS in Best.

Meer informatie

Onder het kopje Handhavingsacties/Fietsen leest u meer informatie over deze handhavingsactie. Hier vindt u ook een overzicht van de data waarop deze handhavingsacties in het stationsgebied plaatsvinden. Daarnaast kunt u lezen wat u moet doen als uw rijwiel weg is en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu