Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Sociale Zaken

Dinsdag 22 augustus 2017

De afgelopen maanden hebben we cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd onder inwoners die ondersteuning ontvangen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Jeugdwet. De resultaten zijn nu bekend.

Definitieve rapporten

Belangrijkste resultaten

Hieronder worden enkele belangrijke resultaten van de onderzoeken beschreven.

Jeugdwet

Ouders en jongeren zijn over het algemeen tevreden over de toegang tot de jeugdhulp in Best, over de uitvoering van de zorg en over het effect van de hulp. Opvallend is dat meer ondervraagden de ondersteuning via de huisarts hebben gekregen, dan via een medewerker van Bestwijzer. Als verbeterpunt is het meest genoemd, dat de hulp sneller moet kunnen starten.

Wmo

Over het algemeen zijn inwoners die gebruik maken van Wmo ondersteuning tevreden over het contact hierover met de gemeente en over de kwaliteit en het effect van de ondersteuning die zij krijgen. Verbeterpunt is de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Vervolg

De resultaten zijn voor ons waardevol om de dienstverlening te verbeteren. We gaan aan de slag met de verbeterpunten en bedanken alle deelnemers aan het onderzoek van harte!

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu