Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Rijwielstalling Station

Dinsdag 22 augustus 2017

In de openbare rijwielstaling van het station kunnen rijwielen (brom-/,  snor-/ en fietsen) 21 dagen onafgebroken en gratis gestald worden. Zo probeert de gemeente overlast door fout geparkeerde fietsen in het stationsgebied, maar ook diefstal en vernielingen te voorkomen. De rijwielstalling wordt, zo is dagelijks te zien, goed gebruikt.

Door toenemende drukte zien we helaas wel dat mensen hun fiets stallen voor/aan/tegen nooduitgangen of voor/tegen blusmiddelen. Dit terwijl er in de kelder nog voldoende stallingsruimte beschikbaar is. Rondom de vluchtwegen en de blusmiddelen zijn vakken aangebracht om de vluchtwegen vrij te houden en de bereikbaarheid van de brandblussers te borgen. Deze vakken zijn aangegeven met gele belijning op de grond met daartussen de letters “NP”.

Wij willen u attenderen dat wanneer u besluit uw fiets binnen deze gele vakken te stallen u het risico loopt dat uw fiets, met het oog op veiligheid, met spoed wordt verwijderd. De kosten hiervan worden verhaald op u als eigenaar/gebruiker van de fiets.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu