Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Bericht burgemeester van Aert

Donderdag 10 augustus 2017

Op dit moment ben ik vijf jaar burgemeester van Best. Een burgemeester wordt altijd voor een periode van zes jaar benoemd. Na die periode komt een herbenoeming aan de orde. Eerder heb ik aan de gemeenteraad van Best mijn voornemen bekend gemaakt om in de zomer van 2018 weer volledig in Boxtel te gaan wonen. De gemeenteraad van Best heeft het verlangen uitgesproken dat de burgemeester van Best ook in Best woont.

Beide standpunten zijn niet verenigbaar. Ik heb daarom besloten om niet voor herbenoeming als burgemeester van Best in aanmerking te willen komen. Donderdag 10 augustus heb ik de minister van BZK via de Commissaris van de Koning van mijn besluit op de hoogte gebracht.

De komende periode blijf ik mij onverminderd inzetten als burgemeester en burgervader van de gemeente Best.

Anton van Aert
Burgemeester van Best

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu