Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Inventarisatie waardevolle bomen start op 14 augustus

Dinsdag 1 augustus 2017

We hechten veel waarde aan ons groen. Waardevolle bomen en groenstructuren zijn belangrijk voor de herkenbaarheid en de identiteit van onze omgeving. Best heeft ongeveer 22.000 bomen en daar zitten ook waardevolle bomen tussen. Maar wat onderscheidt deze bomen van andere ‘normale’ bomen? Een waardevolle boom is bijvoorbeeld oud, heeft een unieke verschijningsvorm, heeft bovengemiddelde cultuurhistorische of ecologische waarde, is zeldzaam of juist heel beeldbepalend in zijn omgeving.

Inventarisatie waardevolle bomen op particulier terrein

Op 14 augustus starten we met het inventariseren van waardevolle bomen op particulier terrein. Boomdeskundigen gaan tot eind september de wijken in. De boomdeskundigen zijn herkenbaar aan het logo van de gemeente Best en kunnen zich te allen tijde identificeren. Zodra zij het vermoeden hebben dat  één of meerdere waardevolle bomen op uw terrein staan, dan nemen zij contact met u op. Dit doen ze door aan te bellen of een briefje achter te laten als u niet thuis bent. U bent niet verplicht om aan deze inventarisatie mee te werken.

Niet thuis

Bent u niet thuis als een boomdeskundige aanbelt? Dan krijgt u een brief in de brievenbus met het verzoek om contact op te nemen. Als u daarvoor toestemming geeft, komt de boomdeskundige opnieuw langs om één of meerdere bomen op uw terrein van dichtbij te beoordelen.    

Waarom doen we dit?

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het groene karakter van Best. Om dit groene karakter te behouden willen we waardevolle bomen, ook op particulier terrein, beschermen en in stand houden. Om die reden inventariseren we de komende tijd alle waardevolle bomen in Best. Deze bomen komen op een lijst te staan en krijgen daardoor extra aandacht en worden beschermd. Particulieren met een waardevolle boom ontvangen bijvoorbeeld advies en informatie voor het goed onderhouden van de boom.

Zelf een boom aandragen

Denkt u dat u een waardevolle boom in de tuin hebt staan? Laat het ons dan weten. Bel 14 0499 en vraag naar Kenneth van Lieshout of Milly Kors. U kunt ook een mail sturen naar k.van.lieshout@gembest.nl. Een boomdeskundige komt dan langs om te beoordelen of de betreffende boom aan de criteria voldoet en in aanmerking komt voor plaatsing op de lijst.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Kenneth van Lieshout of Milly Kors via k.van.lieshout@gembest.nl of telefonisch via 14 0499.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu