Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Hoorzitting OCBB: maandag 17 juli

Maandag 10 juli 2017

Op maandag 17 juli om 19.00 uur vindt een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften. De volgende bezwaarschriften worden die avond behandeld:

  • De bezwaarschriften gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2017, waarbij besloten werd tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan Woonstichting ‘thuis voor het plaatsen van 30 woonunits en een daarbij behorende afscherming geluidluwe buitenruimte en parkeerplaatsen voor de periode van maximaal 10 jaar op het adres Veldweg ong. te Best.
  • Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2017, waarbij besloten werd tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan Ekkerswijer Recreatie B.V. voor het gebruik van een deel van het terrein als parkeerterrein voor de periode van maximaal 10 jaar, op het adres Ekkerswijer ong. te Best.
  • Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 10 april 2017, waarbij besloten werd tot het afwijzen van het handhavingsverzoek met betrekking tot de handelsreclame van Stella Fietsen op het adres Bosseweg 35 te Best.

Meer informatie

De hoorzittingen zijn openbaar. Gezien het grote aantal bezwaarschriften vindt de eerste hoorzitting plaats in de raadzaal. Vanaf 20.00 uur vinden de volgende hoorzittingen plaats in spreekkamer 2.45 van het gemeentehuis. Voor meer informatie, kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij mevrouw G. van Eck van Intern Advies, Juridische Zaken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0499) 360216.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu