Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Omgevingsvergunning units Veldweg

Maandag 29 mei 2017

Door de gemeente is aan ‘thuis op 24 mei 2017 een omgevingsvergunning verleend. Dit betreft het plaatsen van 30 units en een daarbij behorend scherm en parkeerplaatsen aan de Veldweg ter hoogte van de nummers 14 en 16. Het gaat om een periode van maximaal 10 jaar.

Extra woonruimte

De gemeente Best moet extra woonruimte realiseren voor woningzoekenden, waaronder spoedzoekers en statushouders. Hiervoor is gekeken naar leegstaande gebouwen en naar beschikbare gronden waarop tijdelijke units kunnen worden geplaatst. Een van deze locaties is het bestemmingsplan Dijkstraten. Daar is bouwgrond beschikbaar met de bestemming wonen. Het duurt nog een geruime tijd voordat in fase 5 van Dijkstraten wordt gebouwd. Daarom is ervoor gekozen om de afgeronde bouwkavel op de hoek van de Veldweg en Koppelboor te benutten voor tijdelijke huisvesting. ‘thuis is op Dijkstraten de partner om sociale woningbouw te realiseren.

Bekendmaking

Tegen deze omgevingsvergunning kan bezwaar worden ingesteld. Voor meer informatie over de verleende vergunning verwijzen we naar  de openbare bekendmakingen. Direct omwonenden hebben een brief ontvangen over de verleende vergunning.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu