Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Positief resultaat 2016

Dinsdag 23 mei 2017

Het college van BenW heeft onlangs de jaarstukken 2016 aangeboden aan de raad. Het resultaat over 2016 was € 1.023.000,00 positief. Het college is tevreden over het behalen van een aantal belangrijke doelstellingen.

Naast het sociaal domein hebben veel andere beleidsterreinen aandacht gekregen. Belangrijke onderwerpen waren: Samen op zijn Best, afvalinzameling, regionale woningbouw- en bedrijfsterreinendiscussie, Omgevingswet en het opstellen van de woonvisie. 

Financieel resultaat

In december werd een positief resultaat verwacht van € 2,2 miljoen. Vooral de afrekeningen binnen het sociale domein veroorzaakten een uiteindelijk positief resultaat van € 1 miljoen.

De jaarstukken 2016 bekijken?

U kunt de financiële stukken van de gemeente inzien. Wilt u weten hoe het huishoudboekje er van de gemeente uitziet of wat is gerealiseerd? Neem dan eens een kijkje op de pagina Financiele stukken. De financiële stukken zijn vooral op een tablet goed te bekijken.

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 12 juni definitief vast.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu