Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Lintjesregen 2017: uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Woensdag 26 april 2017

Op woensdag 26 april kregen vijf Bestenaren een Koninklijke onderscheiding in het kader van Koningsdag. Alle vijf zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau (LON). Burgemeester Anton van Aert reikte de onderscheidingen bij de gedecoreerden thuis en op locatie uit. Hij werd hierbij vergezeld door wethouders Peet van de Loo, John Verheijen en Marc van Schuppen.

Foto's: Michiel Wasmus Photography

De heer H. (Harry) van Kollenburg (geboren 5 maart 1942) – LON

Van Kollenburg

Harry van Kollenburg is al vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw voor de gemeenschap op cultureel, sportief en op sociaal gebied voor Best actief. Dat doet hij niet alleen voor zijn eigen buurtschap. Hij heeft ook als bestuurslid en kantinebeheerder vele uren vrijwilligerswerk gestoken in het financieel gezond houden van de voetbalvereniging Best Vooruit. Behalve dat was hij ook actief als voetballer. Bij de buurtvereniging Aarle zette hij zich in bij de sportcommissie. Hij verzamelde vanaf de zestiger jaren dia's en films van alle feestweken en zette ze om in digitale bestanden. Ook organiseerde hij de reünie voor alle leden en oud-leden en is recent druk geweest met het verzamelen van verhalen over de geschiedenis van Aarle. In schrift geïllustreerd met films en foto's voor op de website. Gedurende een periode van ruim 10 jaar was hij bestuurslid van de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken. Deze stichting zamelt geld in voor projecten in ontwikkelingslanden en sinds kort voor sociaal-maatschappelijke projecten in het algemeen.
Voor de zieke medemens staat hij wekelijks paraat als vrijwilliger/begeleidend chauffeur bij de stichting Algemene Hulpdienst Best. Altijd kan op hem, ongeacht het tijdstip, een beroep gedaan worden.

De heer C. (Kees) Houter (geboren 7 maart 1940) – LON

Houter

Vanaf zijn pensioen in 2002 is Kees Houter al meteen intensief bezig met onbezoldigd vrijwilligerswerk in ons sociaal domein. Voor 2002 was hij al jaren actief bij de Vincentius Vereniging in de ouderraad en het bestuur. Hij heeft enorm veel voor elkaar gekregen bij het Gehandicapte Platform Best. Zijn zorg en gedrevenheid hebben tot acties geleid. Hij heeft het onderwerp ook bij de politieke partijen naar voren gebracht. Hij is kartrekker bij publieke voorlichting over zorgproblematiek. Hij is ook al jaren voorvechter voor de invoering van het inclusief-beleid. Hij heeft een enorme kennis en is altijd op zoek naar meer deskundigheid. Hij is de drijvende kracht in besturen, maar ook zeker daarbuiten. Zijn enorme drijfveer komt zeker ook tot uitdrukking bij de WMO Adviesraad. Daar is hij vertegenwoordiger van de sector verstandelijk gehandicapten. Toen de voorzitter afscheid nam, heeft hij die taak meteen overgenomen. Ook daar blijkt dat hij enorm betrokken is en een tomeloze inzet heeft. Sinds 2003 is hij betrokken bij Project55Plus, daarna bij de SeniorenRaadBest (bestaat vanaf 2009) en ook hier zeer actief bezig. Zijn rode draad is het behartigen van collectieve lokale belangen van alle senioren (55+) in ons dorp. Hij heeft leiding gegeven aan en was de kartrekker van de werkgroep Zorg. Hij heeft de haalbaarheidsstudie van een hospice geleid en hij heeft gestimuleerd dat wij nu een hospice hebben met twee appartementen. Hij heeft ook de projectgroep 'Transitie' geleid. Hij organiseert en coördineert avonden met betrekking tot zorgthema’s. Zijn enorme betrokkenheid en inzet heeft ook geleid tot het tot stand komen van het Alzheimercafé. Het café is gevestigd in Oirschot en bedient Best, Oirschot en Son. Hij heeft ook aandacht gevraagd voor de jonge mantelzorger en zich ingezet voor de belangen van zorgvragenden.

De heer W. (Wim) de Bresser (geboren 31 maart 1951) – LON

De Bresser

Wim de Bresser is een echt verenigingsmens. Al sinds 1993 is hij voor zijn buurt en daardoor ook voor de gemeenschap zeer actief. De buurtvereniging O.V.S. is groot. Hij heeft ook een erg grote bijdrage geleverd aan het voorbereiden en de bouw van het nieuwe buurthuis. Sinds 1994 is hij al met de voorbereidingen gestart. Hij is intensief bij de bouw betrokken geweest en heeft met de andere vrijwilligers een grote klus geklaard. Deelnemende buurtgenoten met elkaar in verbinding brengen is zijn passie. Samen met de andere bestuursleden bedenkt hij activiteiten om de buurt actief te houden of te maken. Hij is ook coördinator voor de maandelijkse inzameling van oud papier in het buitengebied Best-Oost.
Wim coördineert ook actief de vlooienmarkt van de buurtvereniging. Een grootschalige organisatie, die jaarlijks in april plaatsvindt. Alle besognes rondom de daadwerkelijke uitvoering zijn voor rekening van Wim. Wim is ook wekelijks barmedewerker op de maandagavond en bij de feesten in het gebouw. De bar is in het leven geroepen om de buurtbewoners naar een centrale plek te leiden, waar de in het bestuur besproken activiteiten met de leden worden gedeeld. Bovendien is Wim ook penningmeester van EKBV in Best, wat ook weer de nodige activiteiten met zich meebrengt. Kortom, mensen zoals Wim de Bresser zijn onmisbaar in de gemeenschap.

Mevrouw A. (Tonnie) van de Loo-van de Ven (geboren 29 december 1948) – LON

Van Pluym

Mevrouw Tonnie van de Loo-van de Ven is al ruim 25 jaar als vrijwilliger actief voor de gemeenschap van Best. Haar vrijwilligersactiviteiten zijn op sociaal, financieel, sportief en cultureel gebied. Met verve is zij wijkhoofd/collectant en aanspreekpunt van diverse fondsen, zoals bijvoorbeeld de Hartstichting, het Beatrixfonds en het Longfonds. In weer en wind gaat zij er op uit om met de collectebus geld op te halen voor het desbetreffende fonds. Tonnie wordt alom gerespecteerd om haar talent om 12 verschillende looproutes in kaart te brengen en te zorgen dat het opgehaalde geld en enveloppen op de plaats van bestemming terechtkomt. Ook is zij wekelijks als gastvrouw in de weer in een zorginstelling en helpt ze bij activiteiten zoals de muziekmiddag of avond, de carnavalsmiddag, de country-avond en dergelijke. De jaarlijkse marathon van Eindhoven kan op haar vertrouwen en bij de atletiekvereniging GM is ze er altijd bij diverse evenementen. In Best is zij in de decembermaand het wasvrouwtje tijdens het Dickens Festijn. Ook is ze een gewaardeerde vrijwilliger bij de Karnavalsfederatie. Mensen als zij dragen de samenleving een warm hart toe en krijgen dat op hun beurt weer terug uit de gemeenschap.

De heer W. (Willie) Pluijm (geboren 13 december 1945) - LON

Pluijm

De heer Willie Pluijm is een vrijwilliger pur sang. De gemeenschap draait anders niet zonder mensen zoals hij. In hart en nieren is hij vrijwilliger met bovenal een passie voor de handbalsport, wat hij uit zijn prilste jeugd heeft meegekregen, maar zeker ook voor zijn buurt en buurtgenoten. Al in 1955 was hij lid van een handbalclub. Hier begon zijn interesse om anderen te inspireren en de finesses van de handbalsport goed bij te brengen. Later kwamen daar activiteiten zoals trainer en scheidsrechter op nationaal en internationaal niveau bij. In 1971 richtte hij de voetbalclub Leemkuilen Trappers op. Van vroeg tot laat is hij voor iedereen in touw. Met een niet aflatende energie tracht hij vanuit bestuursfuncties dan wel vanuit zijn bewogenheid voor de gemeenschap zaken te regelen en tot een goed einde te brengen. Voor de bewoners van zijn wijk De Leeuwerik staat hij altijd klaar. Hij zet activiteiten op, denk bijvoorbeeld aan een kofferbakmarkt, de burendag en ouderendag van het Oranjefonds, Sinterklaasfeest en Halloweenfeest, lampionnentocht (maken en lopen) en BBQ voor leden met speurtocht door wijk. Met raad en daad helpt hij anderen die om hulp verlegen zitten.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu