Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Verwijdering aanhangwagen parkeerplaats Piet Heinstraat

Donderdag 13 april 2017

Op de parkeerplaats van de Piet Heinstraat stond een aanhangwagen permanent gestald. Het betrof een meerkleurige aanhangwagen met 2 lekke banden. De eigenaar was niet bekend. Uit onderzoek is gebleken dat deze aanhangwagen daar al zeker 2 weken stond geparkeerd.

Overtreding Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Op grond van artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Best is het verboden een aanhangwagen langer dan 3 aaneengesloten dagen op de weg te parkeren.

Besluit last onder bestuursdwang

Het college heeft vanwege deze overtreding de rechthebbende een last onder bestuursdwang opgelegd volgens artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat op kosten van de overtreder de overtredingen door ons college zijn beëindigd door de aanhangwagen te verwijderen. De aanhangwagen is op 7 april omstreeks 9.15 uur overgebracht naar een opslagterrein waar het in bewaring wordt gehouden.

Bezwaar indienen

U kunt vóór 15 mei uw bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu