Verwijdering aanhangwagen parkeerplaats Piet Heinstraat

Donderdag 13 april 2017

Op de parkeerplaats van de Piet Heinstraat stond een aanhangwagen permanent gestald. Het betrof een meerkleurige aanhangwagen met 2 lekke banden. De eigenaar was niet bekend. Uit onderzoek is gebleken dat deze aanhangwagen daar al zeker 2 weken stond geparkeerd.

Overtreding Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Op grond van artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Best is het verboden een aanhangwagen langer dan 3 aaneengesloten dagen op de weg te parkeren.

Besluit last onder bestuursdwang

Het college heeft vanwege deze overtreding de rechthebbende een last onder bestuursdwang opgelegd volgens artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat op kosten van de overtreder de overtredingen door ons college zijn beëindigd door de aanhangwagen te verwijderen. De aanhangwagen is op 7 april omstreeks 9.15 uur overgebracht naar een opslagterrein waar het in bewaring wordt gehouden.

Bezwaar indienen

U kunt vóór 15 mei uw bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu