Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Klankbord afvalreductie

Dinsdag 7 februari 2017

De gemeente Best heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 afvalloos te willen zijn. Eén van de projecten die hiermee samenhangt, is afval inzamelen. Hierover heeft de raad in oktober een besluit genomen. We gaan we op een nieuwe manier inzamelen en starten zo de afvalreductie. De voorbereidingen zijn in volle gang. De gemeente hecht waarde aan de inspraak van inwoners op dit onderwerp en richt daarom een klankbordgroep op bestaande uit inwoners van de gemeente. We zoeken mensen die willen meepraten en meedenken over de afvalreductie in Best.

Aanmelden of meer informatie?

Heeft u interesse of wilt u meer weten? U kunt terecht bij de projectleider Wil Welvaarts, bereikbaar via telefoonnummer 14 0499. Indien u zich wilt aanmelden kan dat per e-mail naar w.welvaarts@gembest.nl onder vermelding van uw naam en adres.  

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu