Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Evaluatie-onderzoek afsluiting Hoofdstraat

Dinsdag 17 januari 2017

Sinds april is de Hoofdstraat afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven. De gemeente Best wil graag weten hoe u de situatie in de Hoofdstraat sindsdien ervaart. Daarom heeft de gemeente Blick Marktonderzoek de opdracht gegeven om te meten hoe u deze afsluiting beleeft.

Opzet belevingsonderzoek

Het onderzoek vindt plaats tussen 17 en 30 januari. Het onderzoek richt zich op alle aanwonenden en ondernemers die gelegen zijn aan het afgesloten gedeelte van de Hoofdstraat. Deze doelgroep ontvangt vanaf 17 januari een uitnodigingsbrief. Deze uitnodigingsbrief is nodig om mee te kunnen doen aan het onderzoek. In de brief staat een code, waarmee via internet de enquête ingevuld kan worden. Voor aanwonenden die niet via internet hun mening willen of kunnen geven, zijn er inloopmomenten in het gemeentehuis gepland. Meer informatie hierover vindt u in de uitnodigingsbrief.

Bent u bezoeker van de Hoofdstraat? Dan kan het zijn dat u op straat gevraagd wordt om een aantal vragen te beantwoorden. Ook voor dit onderzoek rekenen wij op uw medewerking!

Opzet feitenonderzoek

Naast een onderzoek naar uw mening verrichten we in de Hoofdstraat ook een aantal metingen. We meten hoeveel gemotoriseerd verkeer er gebruik maakt van de Hoofdstraat en hoe hard ze rijden.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden aan u teruggekoppeld via onder andere de gemeentelijke website. Wij gaan uit van een hoge respons en houden u op de hoogte.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu