Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Verwijdering voertuig hoek Prins Bernhardlaan en HP Coenstraat

Maandag 9 januari 2017

Op de hoek van de Prins Bernhardlaan met de JP Coenstraat staat een voertuig permanent gestald. Het betreft een lichtblauwe/ grijze Mazda 626 met 2 lekke banden. De eigenaar is niet bekend. Gelet op de vuiligheid staat de auto er al een geruime tijd. Dit blijkt ook uit buurtonderzoek.

Het voertuig is rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en verkeert in verwaarloosde toestand. Daarnaast is geconstateerd dat met het voertuig niet kan of mag worden gereden vanwege gebreken.

Overtreding Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Op grond van artikel 5.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Best is het verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren. Daarnaast is het op grond van artikel 5.4 van de APV verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Het voertuig is op grond van bovenstaande in strijd met het bepaalde van artikel 5:5 en 5:4 van de APV geparkeerd.

Voornemen last onder bestuursdwang

Het college is vanwege deze overtreding van plan de rechthebbende een last onder bestuursdwang op te leggen volgens artikel 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat op kosten van de overtreder de overtredingen door ons college beëindigd worden door het voertuig te verwijderen. Het voertuig wordt overgebracht naar een opslagterrein waar het in bewaring wordt genomen. U kunt de uitvoering van de last onder bestuursdwang voorkomen door op uiterlijk 15 januari 2017 het voertuig van de ingenomen parkeerplaats te verwijderen en verwijderd te houden.

Zienswijzen indienen

U kunt vóór 13 januari 2017 uw zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu