Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Inloopbijeenkomst Woonvisie

Donderdag 5 januari 2017

De komende jaren wil de gemeente werken aan betaalbaar wonen, bouw van voldoende woningen, verduurzaming van woningen en wonen met zorg. Hierin hebben we speciale aandacht voor doelgroepen zoals mensen met een laag inkomen, jongeren en starters, ouderen, statushouders, expats en woongroepen.

Wonen met Visie

Dit staat in de conceptnota ‘Wonen met Visie’ die nu ter inzage ligt. Hiermee werken we aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorp waar het voor iedereen prettig wonen is. Dit in nauwe samenwerking met alle partijen die direct of indirect betrokken zijn bij de huisvesting binnen Best, zoals woningcorporaties, huurders, architecten, ontwikkelaars, de seniorenraad enzovoorts.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 9 januari 2017 van 19.30 tot 21.30 uur is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis over de nieuwe woonvisie. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen. U bent van harte welkom!

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Woonvisie.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu