Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Resultaten burgerpeiling 2016

Dinsdag 27 december 2016

In het najaar van 2016 heeft de gemeente Best meegedaan aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. In dit onderzoek kon u als inwoner van Best aangeven hoe tevreden u bent. De vragen die u heeft ingevuld, worden onder de volgende hoofdonderwerpen geschaard:

  • Woon- en leefklimaat
  • Relatie inwoner-gemeente
  • Gemeentelijke dienstverlening
  • Zorg en welzijn

Resultaten op hoofdthema's

Bijna 11.000 huishoudens zijn hier willekeurig voor benaderd. Ongeveer 42% van de benaderden heeft de vragenlijst ingevuld. Hieronder een aantal uitkomsten van het onderzoek.

Infographic WaarStaatJeGemeente 

Klik op de afbeelding voor de inforgraphic in groter formaat.

In zijn totaliteit geeft u de gemeente een 6.9. Ten opzichte van gemeenten van vergelijkbare grootte doen we het op alle terreinen iets beter: zij scoren gemiddeld een 6,5.In Rapport Waarstaatjegemeente 2016 wordt verder ingegaan op de deelresultaten.

Burgemeester Anton van Aert

Allereerst ben ik zeer verheugd met de hoge respons! Dat zoveel inwoners de moeite hebben genomen de toch wel uitgebreide vragenlijst in te vullen. Dat zegt iets over uw betrokkenheid bij de gemeente. Hartelijk dank hiervoor!

Kijken we naar de scores van het onderzoek, dan zijn wij niet ontevreden. Zeker omdat we het op alle onderdelen net iets beter doen dan andere  gemeenten van dezelfde grootte. Kijken we naar het onderwerp zorg en welzijn, dan scoren we voldoende. Het cijfer ligt echter lager dan specifieke cliëntonderzoeken die in de zorgsector zijn gehouden eerder dit jaar. Uiteraard kunnen we deze cijfers niet één op één met elkaar vergelijken. Voor ons wel een indicatie dat mensen die zorg ontvangen, daar anders tegenaan kijken, dan wanneer er naar een algemeen beeld over zorg en welzijn wordt gevraagd.

De resultaten laten ons ook zien dat er nog genoeg werk aan de winkel is: de relatie tussen de gemeente en u, haar inwoner, scoort u als net voldoende (6,1) en wij hechten juist veel waarde aan een goede relatie met u. Daar willen wij graag samen met u verder in investeren. We stellen dit rapport dan ook ter beschikking aan alle inwoners en organisaties die inwoners vertegenwoordigen, zoals de bewonersoverleggen. Laten de uitkomsten van dit rapport, die op wijkniveau inzoomen, aanleiding zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

Meer inzicht in de resultaten

Wilt u meer resultaten bekijken? Lees dan het Rapport Waarstaatjegemeente 2016 (PDF, 1.9 MB). U kunt in dit rapport ook per wijk zien hoe inwoners oordelen over een bepaald onderwerp. Een groot deel van de resultaten zijn binnenkort ook terug te vinden op de website: www.waarstaatjegemeente.nl. Hier kunt u de resultaten van de gemeente Best vergelijken met andere gemeenten, op provincie- niveau en of ten opzichte van het gemiddelde van Nederland.

Lukt het niet om het rapport digitaal in te zien? Bij de receptie van het gemeentehuis ligt een inkijkexemplaar voor u klaar.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu