Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Op- en afritten A2 Best-West (27) weer open

Woensdag 21 december 2016

De op- en afritten A2 Best-West (27) zijn deze ochtend na de spits weer open voor verkeer. De op- en afritten waren sinds 9 december afgesloten in verband met het gevaar voor een weginzakking.  De risico’s van verzakkingen van het wegdek zijn nu in kaart gebracht. Het grondwaterpeil wordt continu gemeten, waarmee een eventuele verzakking tijdig wordt gesignaleerd en er direct ingegrepen kan worden. De veiligheid van de weggebruikers wordt hierdoor gewaarborgd. Waterschap De Dommel blijft in verhoogd tempo werken aan de reparatie of vervanging van de defecte rioolbuizen.

Maatregel

Tijdens een rioolinspectie op 8 december bleek dat een deel van het riool tussen Best en Sint-Oedenrode, ter hoogte van de op- en afritten A2 Best West (27), niet stabiel is. De rioolbuis bevat scheuren en er bestaat een mogelijkheid dat de buis instort. Daarmee zou een deel van de weg ook kunnen inzakken. Deze onzekere factor was aanleiding om de op- en afritten af te sluiten. Veiligheid voor alles. Na intensief overleg met Rijkswaterstaat zijn peilbuizen in de grond geplaatst op de plekken waar het riool instabiel is. Deze peilbuizen monitoren de grondwaterstand en zijn op afstand uit te lezen. De grondwaterstand geeft aan of de ondergrond van de weg nog stabiel is of niet. Als dit laatste het geval is worden de op -en afritten acuut weer afgesloten.

Riool repareren

De peilbuizen zijn geen oplossing voor het probleem. Het riool dat scheuren vertoont wordt door Waterschap De Dommel de komende weken gerepareerd. Momenteel wordt onderzocht welke aanpak en oplossing hierbij het beste past. Tijd en kosten spelen daarbij een rol. Het waterschap verwacht zeker een aantal weken nodig te hebben om de riool te repareren of vervangen. Het verkeer zal hier geen hinder van ondervinden.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu