Handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied vanaf 13 december

Dinsdag 13 december 2016

Voor het gebied rondom het NS-station van de gemeente Best geldt, buiten de openbare rijwielstalling, een parkeerverbod voor rijwielen (brom-/, snor- / en fietsen). Dit is ook met bebording rondom het stationsgebied aangegeven.
In de openbare rijwielstaling van het station kunnen rijwielen 21 dagen onafgebroken en gratis gestald worden.  De doelstelling is om diefstal, vernielingen en overlast door fout geparkeerde fietsen in het stationsgebied te voorkomen.

Door toezichthouders is geconstateerd dat rijwielen langer dan de toegestane termijn gestald worden in de rijwielstalling of geparkeerd worden rondom het NS-station van Best. Hiermee wordt de betrokken bepaling uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv) overtreden.

Er worden handhavingsacties uitgevoerd om in de rijwielstalling voldoende capaciteit te behouden en om in het stationsgebied een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast te voorkomen.

Label bij overtreding

De rijwielen welke ‘onbeheerd’ gestald staan in de openbare rijwielstalling van het station worden van een label voorzien. Binnen een termijn van 21 dagen kan de eigenaar of gebruiker van het rijwiel de overtreding herstellen voordat deze door de gemeente wordt verwijderd.

Werkwijze

De rijwielen welke ‘onbeheerd’ geparkeerd  staan rondom het NS station van Best  worden van 13 tot en met 18 december voorzien van een waarschuwingslabel. Op 19 december worden onbeheerde rijwielen voorzien van een Voornemen last onder bestuursdwang. De doelstelling is om de eigenaren te waarschuwen en het naleefgedrag te verhogen. Vervolgens wordt op 20 december de definitieve last onder bestuursdwang bevestigd aan de aangetroffen rijwielen. De eigenaar/gebruiker krijgt een hersteltermijn van 2 uur. Binnen deze  termijn van 2 uur kan de eigenaar/ gebruiker van het rijwiel de overtreding beëindigen waardoor het rijwiel niet door de gemeente verwijderd gaat worden. Verwijdering vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie

Op de pagina Handhavingsacties fietsen leest u meer informatie hierover. Hier vindt u ook een overzicht van de data waarop handhavingsacties in het stationsgebied plaatsvinden. Daarnaast kunt u lezen wat u moet doen als uw rijwiel weg is en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu