Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Diverse verkeersbesluiten gepubliceerd

Maandag 5 december 2016

Definitieve verkeersbesluiten

De volgende definitieve verkeersbesluiten zijn op 5 december 2016 door de gemeente Best gepubliceerd:

Beroep instellen

U kunt binnen 6 weken tegen deze verkeersbesluiten beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn van 6 weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd. U kunt alleen beroep instellen als u tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingediend in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijzen heeft ingediend.

Ontwerpverkeersbesluit

Het volgende ontwerpverkeersbesluit is op 5 december 2016 door de gemeente Best gepubliceerd:

Zienswijze indienen

U kunt binnen 6 weken tegen dit ontwerpbesluit zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De termijn van 6 weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu