Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Stand van zaken invulling De Wig

Maandag 21 november 2016

Samen met buurtbewoners, ondernemers en andere partijen ging PlaatsLab aan de slag om een plan te ontwikkelen voor de toekomstige invulling van De Wig. Vlak voor de zomervakantie heeft PlaatsLab het eindrapport opgeleverd met daarin 3 scenario’s.
Hierover moeten we een besluit nemen. De scenario’s hebben meer uitwerking nodig. Daardoor duurt ons besluit langer dan we hadden verwacht. Vanuit de wijk zijn hierover signalen gekomen. We hebben daarna de bewonersoverleggen Wilhelminadorp, Kantonnier en Batadorp en de winkeliersvereniging Wilhelminadorp bijgepraat over de stand van zaken. We praten ook u graag bij.

3 scenario’s

Uit het onderzoek werd heel duidelijk dat zorg en ontmoeten in De Wig uw grootste behoefte is. Hierop hebben zijn de 3 scenario’s gebaseerd. In het kort zijn dit:

  • Verhuur: zorg- en ontmoetingscentrum. Centraal een huisartsenpost en een eetgelegenheid, aangevuld met andere zorgverleners.
  • Verhuur: wonen (bovenverdieping) in combinatie met zorg, welzijn en ontmoeten (beneden).
  • Verkoop aan een woningcorporatie, mogelijk in combinatie met scenario 1 of 2.

Uitwerking

We willen het pand het liefst verkopen: scenario 3. Bij de verkoop leggen we aan de koper de verplichting op om invulling te geven aan scenario 1 of 2, zodat de opgehaalde wensen worden ingevuld. Daartoe wordt het pand momenteel getaxeerd, op basis van deze scenario’s. We leggen het taxatierapport voor aan woningstichting ‘thuis. Die heeft aangegeven scenario 2 nader uit te willen werken. Op basis van het taxatierapport neemt ‘thuis een besluit over de eventuele aankoop.

Daarna volgen gesprekken met andere partijen, waaronder ook inwoners, over huur en concrete invulling van de benedenverdieping.

Vervolg

We verwachten dat de gesprekken eind dit jaar, begin volgend jaar plaatsvinden. Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws.

PlaatsLab heeft met de oplevering van het rapport zijn traject afgesloten.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu