Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Samen op ons Best: aan de slag met anders samenwerken

Dinsdag 11 oktober 2016

De gemeente en het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen) hebben de handen ineen geslagen om op een andere manier met u samen te werken. Op donderdagavond 13 oktober organiseren we een bijeenkomst om aan de slag te gaan met concrete acties.

We werken samen met het GOEB aan een verbeterde samenwerking tussen inwoners en gemeente. Vanuit de gemeente zijn hierbij wethouder Peet van de Loo en coördinator integrale wijkontwikkeling Ingrid de Graaff nauw betrokken geweest. Afgelopen jaar zijn enquêtes gehouden onder bestuursleden van bewonersoverleggen, inwoners en ambtenaren, en er zijn een aantal bijeenkomsten geweest. Met als resultaat de notitie ‘Samen op ons Best’ (PDF, 193.2 kB). Hierbij hoort een uitvoeringsprogramma met acties (PDF, 118.5 kB), om aan de slag te kunnen gaan. En dat gaan we op 13 oktober ook echt doen.

Aan de slag met 8 acties

Dat kan alleen met u. De acties zijn samen met inwoners bedacht, en ook bij het uitvoeren ervan hebben we ze hard nodig. Op 13 oktober gaan we met 8 acties (PDF, 37.5 kB) aan de slag. Denk aan vernieuwende communicatie- en participatiemiddelen van de gemeente: hoe wilt u worden benaderd en deelnemen? Ook willen we naar het buurtbudget kijken. Geeft dat genoeg ruimte om te doen wat u belangrijk vindt? Of heeft u ideeën voor andere manieren? Gebleken is dat veel mensen behoefte hebben aan nieuwe manieren om elkaar te vinden en ideeën of kennis te delen. Bijvoorbeeld via een digitaal platform. Hoe moet dat eruit zien? Allemaal onderwerpen die u aangaan.

Samen denken, samen doen

Ook komen er werksessies met de ambtenaren én inwoners. Daarin gaan we aan de slag aan de hand van concrete voorbeelden. Hier gaat het om echt samenwerken. Samen denken, samen doen. Daarom organiseren GOEB en gemeente deze sessies samen met inwoners. We zoeken mensen die hieraan mee willen doen. Een ander thema is het verminderen van regels.

Grijp uw kans: doe mee!

Kom op 13 oktober en doe mee. We zijn op zoek naar denkers én doeners, dus schroom niet en meld u uiterlijk 9 oktober aan via e-mailadres indewijk@gembest.nl of telefonisch via 14 0499. U kunt hierbij eventueel een specifieke actie aangeven waaraan u wilt meewerken.

De bijeenkomst start om 19.00 uur. Na aanmelding krijgt u bericht over de locatie. Deze is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu