Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Sociale Zaken

Maandag 10 oktober 2016

De afgelopen maanden heeft de gemeente cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd onder inwoners die ondersteuning ontvangen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en/of de Participatiewet. De resultaten zijn nu bekend. Deze delen wij graag met u.

Belangrijkste resultaten

Wmo

Over het algemeen zijn de gebruikers van ondersteuning vanuit de Wmo tevreden. Hierbij gaat het over het contact met de gemeente en de kwaliteit en het effect van de ondersteuning. Uit het onderzoek komen de volgende verbeterpunten: de tevredenheid over de huishoudelijke ondersteuning die cliënten ontvangen en de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Jeugdwet

Ouders en jongeren zijn over het algemeen ook tevreden. Zij zijn tevreden over de toegang tot de jeugdhulp in Best, de uitvoering van de zorg en het effect van de hulp. Opvallend is dat bijna de helft van de ondervraagden de ondersteuning niet heeft gekregen via een medewerker van het Ondersteuningsteam Bestwijzer, maar via een verwijzer zoals de huisarts of een medisch specialist. Dit is reden om te blijven investeren in de samenwerking met deze verwijzers.

Sociale Zaken

De klanten van Sociale Zaken hebben hun tevredenheid uitgedrukt in cijfers. Met gemiddelde cijfers tussen 6,5 en 7,7 scoort de gemeente redelijk tot goed. De klanten beoordelen hun contact met de gemeente in de afgelopen 12 maanden met een 7. Toch zijn er ook verbeterpunten: goede bereikbaarheid van contactpersonen, het opnieuw opvragen van gegevens en duidelijkheid van procedures.

Vervolg

De resultaten zijn voor de gemeente waardevol om de dienstverlening te verbeteren. Wij gaan aan de slag met de verbeterpunten en bedanken alle deelnemers aan het onderzoek van harte!
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu