Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Raadsbesluit afval: aanpassingen afvalinzameling

Maandag 3 oktober 2016

De gemeenteraad heeft op 26 september besloten om de wijze van afvalinzameling in Best op een andere wijze in te gaan vullen. Dit naar aanleiding van de conclusies uit de afvalproef in de Leeuwerik die vanaf januari 2016 heeft gedraaid en mede op basis van de reacties vanuit de samenleving die hierop volgden. Met deze nieuwe manier van afval inzamelen wil de gemeente een bijdrage leveren aan de ambitie om in 2030 afvalloos te zijn en zoveel mogelijk afval te recyclen.

Wat verandert er

  • In de nieuwe praktijk wordt uw huidige grijze kliko aangepast tot kliko voor de inzameling van Plastics, Metalen en Drankkartons (PMD). Dit materiaal wordt ieder 2 weken aan huis opgehaald.
  • Voor uw restafval ontvangt u een kleiner exemplaar kliko, die ook iedere 2 weken wordt ingezameld. U kunt voor wat betreft het formaat van deze kliko kiezen uit een aantal maten.
  • Daarnaast kunt u er voor kiezen om een emmertje te ontvangen voor de inzameling van groente-, fruit- en keukenafval en voor luier en/of incontinentiemateriaal. Ook hiervoor geldt dat u kunt kiezen uit een aantal maten, zodat deze volumes zo goed mogelijk aansluiten op uw persoonlijke situatie. Zowel het keukenafval als de luiers zamelen we het gehele jaar wekelijks bij u thuis in. Dit om geurhinder van dit afval zoveel mogelijk te voorkomen. Voor luierafval wordt bovendien onderzocht of hiervoor brengvoorzieningen geboden kunnen worden bij bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven.
  • Kiest u ervoor gebruik te maken van een emmertje voor groente, fruit en keukenafval? Dan kunt u uw huidige groene kliko gebruiken voor tuinafval. Maar het is ook mogelijk om uw huidige groene kliko te blijven gebruiken voor al het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT). De groene kliko halen we tijdens het gehele groeiseizoen (van maart tot en met oktober) wekelijks op. In de overige maanden éénmaal per 2 weken.
  • Om het u zo makkelijk mogelijk te maken streven we ernaar het aantal inzamelmomenten zoveel mogelijk te beperken en u hierover te informeren bijvoorbeeld via een app of een overzichtelijke afvalkalender.

De inzameling van oud papier, klein chemisch afval, glas en textiel verandert niet.

Milieustraat en kringloop

We willen het verder voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken om ander afval goed gescheiden aan te bieden. Daarom verruimen we de openingstijden van de milieustraat en verlagen we het tarief voor het aanbieden van kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval. Het ophalen van afgedankte spullen, huisraad en meubels gebeurt aan huis en op afspraak door een kringloopbedrijf.

Hoogbouw

Voor hoogbouw wordt gebruik gemaakt van verzamelcontainers. Er komen in totaal 3 containers voor PMD afval, oud papier en karton en restafval. Zo kunnen de bewoners op ieder gewenst moment hun afval kwijt. Deze komen waar mogelijk en wenselijk inpandig of ondergronds.

Rondom de introductie van de nieuwe inzamelwijze informeren we u nog uitgebreid.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu