Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Pilotlocatie Biomassaplein in Liempde

Vrijdag 23 september 2016

De gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, Best en Vught willen gezamenlijk een biomassaplein opzetten. De voormalige gemeentewerf aan de Brukelsestraat in Liempde is hiervoor in beeld als meest geschikte locatie voor een tijdelijk, kleinschalig biomassaplein. Op het biomassaplein wordt snoeihout uit de 4 gemeenten verzameld, versnipperd en gedroogd. De biomassa kan vervolgens omgezet worden in duurzame grondstof. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan een landschapsfonds. De beoogde startdatum is 1 januari 2017.

Pilot voor 4 jaar

Op de locatie aan de Brukelsestraat wordt het snoeihout verzameld en verwerkt tot chips en shreds, die als duurzame grondstof ingezet kunnen worden. Gedurende de pilotfase van 4 jaar kan er ervaring opgedaan worden met het runnen van een biomassaplein. Om het biomassaplein op de lange termijn rendabel te maken, is een grotere locatie nodig waar bijvoorbeeld ook vergisting en andere activiteiten mogelijk zijn. Het toekomstige industrieterrein Vorst B in Boxtel is hiervoor in beeld. Na de pilot van 4 jaar wordt het terrein aan de Brukelsestraat volledig aan de natuur terug gegeven en kan het onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Brabant.

De waarde van snoeihout

Biomassa is een duurzame energiebron net als wind- en zonne-energie. Onder andere (snoei)houtafval is biomassa dat kan worden gebruikt als duurzame brandstof. Binnen de 4 gemeenten komt jaarlijks zo’n 5.500 ton snoeihout vrij. Dit wordt gesnoeid, verzameld en versnipperd door een externe partij. De biomassa blijft, tot dat het verkocht wordt, eigendom van de gemeenten. Op die manier kan het snoeihout geld gaan opbrengen waarmee een landschapsfonds gevuld wordt. Het landschapsfonds wordt vervolgens gebruikt om het landschap te versterken wat weer meer biomassa oplevert. Tot nu toe moeten gemeenten betalen om snoeihout te snoeien en af te voeren.

Informatieavond

Voor de realisatie van het biomassaplein is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Boxtel wil de aanvraag voor deze vergunning graag samen met omwonenden en andere belanghebbenden opstellen. Op donderdag 29 september om 20.00 uur is er een informatieavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden in het oude gemeentehuis in Liempde. Er wordt dan een presentatie gegeven over het project en er is uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu