Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Werkt u ook mee aan een gezond Zuidoost-Brabant?

Donderdag 22 september 2016

GGD Brabant-Zuidoost voert dit najaar een grootschalig onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van inwoners vanaf 19 jaar. Ook inwoners van Best kunnen vanaf 22 september een uitnodiging voor het ‘Gezondheidsonderzoek 2016’ ontvangen. In de hele regio Zuidoost-Brabant ontvangen ruim 50.000 inwoners de vragenlijst. Dit is een steekproef van alle inwoners.

Doel van het onderzoek

De vragenlijst gaat onder andere over gezondheid, manier van leven, woonomgeving, zelfredzaamheid en zorg- en welzijnsvoorzieningen. GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek eens in de 4 jaar uit in opdracht van de gemeente. Met de resultaten kunnen wij als gemeente ons lokaal (gezondheids)beleid en onze activiteiten beter aanpassen op de behoefte van onze inwoners. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij weten wat er speelt in de gemeente. Als extra stimulans om mee te doen verloot de GGD een fiets onder alle invullers. Daarnaast maken online invullers kans op een cadeaubon van € 15,00.

Privacy

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Samenwerking

Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek dit najaar uit. Door samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden automatisch gecombineerd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Voorbeelden zijn gegevens over bevolkingsopbouw en inkomen. GGD, RIVM en CBS maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier wordt er zo zuinig mogelijk gewerkt.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu