Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Informatieavond Paraplubestemmingsplan Parkeernormen, Bed & Breakfast en Archeologie

Dinsdag 20 september 2016

Op maandag 26 september vindt een informatieavond plaats over het bestemmingsplan Parkeernormen, Bed & Breakfast en Archeologie. In de nu geldende bestemmingsplannen van de gemeente Best zijn de aspecten parkeren, bed & breakfast en archeologie verschillend of zelfs niet bestemd. Met dit bestemmingsplan worden de (recent) vastgestelde beleidsnota’s en regelingen ‘Beleidsregels Best & Breakfast’ en ‘Nota Parkeernormen (PDF, 1.0 MB)’ juridisch planologisch ingebed. Hierdoor kan een grotere rechtsgelijkheid en rechtszekerheid geboden worden. Daarnaast wordt de geactualiseerde archeologische beleidskaart hierin opgenomen.

Het ontwerp bestemmingsplan Parkeernormen, Bed & Breakfast en Archeologie ligt van 31 augustus tot en met 11 oktober ter inzage.

Informatieavond

De informatieavond vindt plaats op maandag 26 september van 18.30 tot 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over de huidige toepassing van de beleidsregels over parkeren, bed & breakfast en archeologie. Daarnaast wordt aangegeven hoe deze regels worden verankerd in het bestemmingsplan, zodat iedereen hetzelfde met deze regels omgaat.

Aanmelden

U kunt zich tot en met vrijdag 23 september aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar GPRO@gembest.nl onder vermelding van het aantal personen waarmee u komt.

Vragen?

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan Parkeren, Bed & Breakfast en Archeologie? Neem dan contact op met dhr. W. Ansems via w.ansems@gembest.nl of telefonisch via 14 0499.

Wij hopen u op maandag 26 september te mogen begroeten!

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu