Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

De gemeente vraagt om uw mening

Maandag 12 september 2016

Hoe denkt u over uw woonomgeving? Wat is uw oordeel over ons gemeentebestuur? Wat vindt u van de dienstverlening aan onze loketten? Als gemeentebestuur vinden wij het belangrijk om te weten wat u van onze gemeente vindt, wij houden graag rekening met uw mening!

Elke 2 jaar brengen we in Best in kaart wat u van onze gemeente vindt. Dit doen wij via een klanttevredenheidsonderzoek onder de inwoners van Best. De resultaten van het onderzoek gebruiken wij als meetlat voor onze dienstverlening en gemeentelijk beleid. Zo hebben wij de resultaten van het onderzoek van 2014 verwerkt in onze programmabegroting. Daarnaast leggen wij de uitkomsten van het onderzoek naast onze eigen streefwaarden.

Vragenlijst in de bus

Vanaf 19 september versturen we aan willekeurig gekozen inwoners van Best een brief met een vragenlijst over onze gemeente. Daar kunt u ook bij zitten. U kunt de vragenlijst schriftelijk of digitaal invullen.

Geef uw mening!

U bewijst ons een grote dienst als u meewerkt aan dit onderzoek. Hoe meer inwoners meewerken, hoe beter beeld wij krijgen. Wij hopen dat u een eerlijk oordeel geeft over de gemeente en over het gemeentebestuur. Dan geven de resultaten van het onderzoek ook daadwerkelijk weer wat u als inwoner denkt.

Anoniem en vertrouwelijk

Het onderzoek is uiteraard volledig anoniem. Anoniem wil zeggen dat wij het antwoord niet naar u kunnen herleiden. Het PON voert het onderzoek uit. Het PON is een instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. Zij zijn gespecialiseerd in overheidsonderzoek en gaan uiterst vertrouwelijk met de gegevens om.

Resultaat

Voor het einde van 2016 maken wij de resultaten van het onderzoek bekend. U vindt ze op de website van KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl

Daar staan ook de resultaten van andere gemeenten die deelnemen aan dit onderzoek. Zo kunt u zien hoe uw gemeente het doet ten opzichte van andere gemeenten. Op deze website kunt u ook meer informatie vinden over het onderzoek. Uiteraard informeren wij u ook via onze eigen kanalen over de uitkomsten van dit onderzoek.

Vragen?

Heeft u gedurende het onderzoek vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0499 of per e-mail via info@gemeentebest.nl

Wij hopen dat u meewerkt. Alvast hartelijk dank voor uw moeite!

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu