Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Voorstel nieuwe wijze inzameling afval

Maandag 5 september 2016

Recent is een voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor de nieuwe inzamelwijze van afval in onze gemeente. Dit voorstel is een veelbesproken onderwerp. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een goed beeld heeft van het voorstel dat binnenkort wordt besproken. Daarom zetten we een aantal punten voor u op een rijtje.

Er is gekeken naar een inzamelwijze die zo veel mogelijk lijkt op de huidige situatie én zoveel mogelijk resultaat oplevert. Op dit moment hebben de huishoudens in een laagbouwwoning 2 kliko’s en zak(ken) voor plastic afval vanuit de gemeente. Daarnaast verzamelt u oud papier zoals u dat zelf wenst.

Wat is het voorstel?

Als de raad het voorstel overneemt heeft elk huishouden net als nu 2 kliko’s en een zak. Nieuw is een emmertje voor het apart inzamelen van etensresten en afhankelijk van uw persoonlijke situatie een emmertje voor luiers en/of incontinentiemateriaal. De inzameling oud papier verandert niet.

We willen het verder voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken om ander afval goed gescheiden aan te bieden. Daarom is het voorstel om de openingstijden van de milieustraat te verruimen en het tarief voor het aanbieden van kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval te verlagen. En het ophalen van afgedankte spullen, huisraad en meubels aan huis en op afspraak door een kringloopbedrijf.

Voor hoogbouw is het voorstel om te werken met verzamelcontainers. Deze komen waar mogelijk inpandig of ondergronds. Zo kunnen de bewoners op ieder gewenst moment hun afval kwijt.

Het voorstel is gebaseerd op de uitkomsten van een proef in de wijk De Leeuwerik, de cijfers van het daar ingezamelde afval en de ervaringen van andere gemeenten.

Waarom doen we dit?

De gemeente Best heeft de ambitie om in 2030 afvalloos te zijn voor wat betreft huishoudelijk restafval: al het huishoudelijk afval wordt gerecycled of hergebruikt. Wij willen zo onze bijdrage leveren aan duurzaamheid en een schone leefomgeving voor ons en voor volgende generaties. Tijdens de proef in De Leeuwerik is de hoeveelheid restafval met 80% afgenomen!

Wat levert het u op?

Het scheiden en recyclen van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Door een betere scheiding en meer hergebruik en recycling besparen we op kosten. Het gescheiden afval levert namelijk geld op of is goedkoper te recyclen dan te verbranden als restafval. Tijdens de proef is op de inzamel- en verwerkingskosten zo’n € 28 per huishouden per jaar bespaard. Dit is geen besparing voor de gemeente, maar voor u. In het voorstel betaalt u namelijk minder afvalstoffenheffing.

Wanneer bespreekt de gemeenteraad het voorstel?

Op maandagavond 12 september vindt een raadsavond plaats. Tijdens de raadsavond worden de resultaten van de afvalproef aan de gemeenteraad gepresenteerd. Ook een afvaardiging van de klankbordgroep geeft een presentatie. Zij laten de gemeenteraad hun wensen en voorstellen voor het gemeentebrede inzamelsysteem weten. Op maandag 26 september staat de besluitvormende vergadering gepland.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent dus van harte welkom!

Met zo min mogelijk verandering zoveel mogelijk resultaat!
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu