Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Aanvragen subsidie voor 2017

Maandag 29 augustus 2016

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening. Daarnaast zijn er voor een aantal terreinen subsidieregelingen vastgesteld. In deze subsidieregelingen staat beschreven voor welke doelen en activiteiten de gemeente subsidie verleend, wat de vereisten zijn waar organisaties aan moeten voldoen en tevens is opgenomen hoe de hoogte van de subsidie wordt bepaald.

Aanvragen voor 1 oktober

Organisaties die zich inzetten op het gebied van Wmo, cultuur, sport, toerisme en recreatie kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor het jaar 2017. Organisaties die in 2016 subsidie hebben ontvangen krijgen automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvraag voor 1 oktober 2016 bij de gemeente worden ingediend. Andere belangstellenden kunnen voor meer informatie over het aanvragen van subsidie en de benodigde gegevens terecht op www.gemeentebest.nl/subsidies. 

Beschikbaar budget voor 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft per subsidieregeling besloten wat het maximale beschikbare budget is voor 2017. Dit worden subsidieplafonds genoemd. Hieronder ziet u wat het beschikbare budget per regeling is:

  • Subsidieplafond Wmo: € 100.000
  • Subsidieplafond toerisme en recreatie: € 15.000
  • Subsidieplafond sport: € 52.000
  • Subsidieplafond erfgoed: € 7.000
  • Subsidieplafond lokale omroep: € 15.635
  • Subsidieplafond maatschappelijke evenementen: € 30.000
  • Subsidieplafond amateurkunsten: € 50.760

Gedurende het jaar 2017 is het ook mogelijk om voor eenmalige projecten of activiteiten subsidie aan te vragen. Het subsidieplafond hiervoor is vastgesteld op € 20.000. In de planning is opgenomen dat de gemeentebegroting 2017 in november wordt vastgesteld. De subsidieplafonds zijn vooruitlopend hierop vastgesteld. Mogelijk worden de subsidieplafonds verlaagd als de vaststelling van de gemeentebegroting daar aanleiding toe geeft.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu