Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Beleid 'Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg' en 'Wonen en Zorg'

Donderdag 25 augustus 2016

De gemeente heeft beleid opgesteld op het gebied van ‘Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg’ en ‘Wonen en Zorg’. Dit deden we samen met veel betrokken partijen en inwoners. Het beleid is nu in concept klaar.

Waar gaat het beleid over?

In het beleid staan thema’s en acties voor de komende jaren, die er aan bijdragen dat inwoners zo lang, gezond, prettig en zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven in Best. Hierbij richt Wonen en Zorg zich vooral op de ruimtelijke, fysieke beschikbaarheid van geschikte woningen, de woonomgeving en gerelateerde  initiatieven. Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg richt zich meer op de maatschappelijke ondersteuning die (preventief) aan inwoners met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers geboden wordt.

Hoe kunt u reageren?

De concept beleidsnota’s vindt u op de pagina Beleid in Best onder Maatschappelijke zorg en Welzijn. U kunt de beleidsnota ook op papier opvragen. Iedereen die dit wenst, kan nagaan of belangrijke punten in het beleid terugkomen. Mist u iets of bent u het niet eens met het concept? Laat dit dan voor 30 september weten! Dit kan via info@gemeentebest.nl, per post of via het algemene telefoonnummer 14 0499.

Wat gebeurt er met uw reactie?

In oktober worden alle inspraakreacties bekeken en waar mogelijk verwerkt in het beleid. U ontvangt hiervan een terugkoppeling. Vervolgens worden beide nota’s aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling in december.

Vragen?

Heeft u vragen? Of wilt u een papieren versie? Dan kunt u tot 26 augustus contact opnemen met Inge Scherpenzeel via i.scherpenzeel@gembest.nl. Vanaf 29 augustus tot 30 september kunt u contact opnemen met Astrid Schoneveld via a.schoneveld@gembest.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 14 0499.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu