Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Rioolreiniging en -inspectie in de Leeuwerik, Salderes en Raadhuisplein en omgeving

Maandag 15 augustus 2016

In opdracht van de gemeente Best wordt door Van der Velden rioleringsbeheer uit Eindhoven het hoofdriool gereinigd en geïnspecteerd. Deze werkzaamheden vinden plaats van september tot en met december. Mede door invloed van weersomstandigheden kan er geen gedetailleerde planning van het exacte tijdstip en de locaties van de werkzaamheden worden aangegeven.

Bent u bewoner van één van bovengenoemde wijken? Dan wordt u voor aanvang van de werkzaamheden nader geïnformeerd door middel van een brief die huis aan huis wordt bezorgd.

Rioolreinigingswagen

Om een goed beeld te krijgen van de conditie van de riolering, wordt deze eerst gereinigd. Dit wordt gedaan met een speciale rioolreinigingswagen. Na het reinigen wordt de riolering geïnspecteerd met een zelfrijdende robotcamera. Er bestaat een kleine kans dat het tijdens de werkzaamheden gaat borrelen in wasbakken, afvoerputjes of toilet. Sluit daarom het deksel van het toilet.
Daarnaast kan het voorkomen dat door onderdruk in het hoofdriool één van de stankafsluiters in een woning of bedrijfspand wordt leeggezogen. Dit kan worden opgelost door de kraan even open te zetten of het toilet door te spoelen.

Wat betekent dit voor u?

In het algemeen merkt u er nauwelijks iets van als de reiniging en inspectie plaatsvinden. Wel raden wij u aan in de aangegeven week (op normale werkdagen) waarin de werkzaamheden in uw straat plaatsvinden tussen 7.00 uur en 18.00 uur het toilet af te dekken met het toiletdeksel en deze te verzwaren. Dit om eventuele overlast te voorkomen.

Vragen?

Heeft u nog vragen omtrent de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Van der Velden rioleringsbeheer uit Eindhoven. Tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 040-2414963 of via het e-mailadres: info.eindhoven@vandervelden.com.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Ik heb geen deksel op mijn toilet, wat moet ik dan doen?

 • Leg eventueel een plaat op uw toilet over in de week dat het riool wordt gereinigd en verzwaar deze eventueel.
 • Als u geen plaat heeft kunt u ook een vuilniszak over het toilet trekken.

Ik ga op vakantie en misschien is mijn straat wel aan de beurt voor reiniging, wat moet ik dan doen?

 • Leg uit voorzorg voordat u met vakantie gaat, het deksel op alle toiletten en verzwaar deze. Doe de stoppen in de afvoeren van wastafels e.d.

Wat wordt bedoeld met verzwaren?

 • Zet bijvoorbeeld een doos met kranten, een telefoonboek of een emmer met daarin gevulde plastic flessen op uw toiletdeksel.

 
Op welke dag van de week wordt er in mijn straat het riool gereinigd, in de brief staat een weeknummer genoemd en dat is ruim genomen?

 • De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Soms zal afgeweken worden van de planning vanwege regenval. Daarom is er nooit een exacte dag te noemen.

Ik kom thuis en er is water uit het toilet gekomen en het gehele huis stinkt?

 • Het water dat uit uw toilet is gekomen is geen rioolwater maar het spoelwater wat in de sifon van uw toilet als waterslot/stankscherm dient.
 • In uw woning bevinden zich sifons (o.a. onder de wastafel, keukenafvoer, toilet e.d.) welke dienen als reukscherm/stankafsluiter tussen uw woning en het gemeentelijke rioolstelsel. Tijdens het reinigen van rioleringen ontstaat een onderdruk (vacuüm) in het hoofdriool waardoor het mogelijk kan zijn dat het aanwezige water in uw sifons als gevolg van de reiniging uit de sifons wordt onttrokken en er rioollucht in uw woning kan binnendringen.
 • Indien u na de reinigingswerkzaamheden rioollucht in de woning waarneemt raden wij u aan alle waterkranen even open te draaien zodat de sifons weer gevuld worden met water en deze weer een stankscherm/stankafsluiter tussen uw woning en het gemeentelijk rioolstelsel vormen. In de meeste gevallen verdwijnt deze rioollucht vrij snel uit uw woning en eventueel kunt u ramen en/of deuren openzetten.

Vragen?

Heeft u nog vragen omtrent de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Van der Velden rioleringsbeheer uit Eindhoven. U kunt hen tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 040- 2414963 of via het e-mailadres van de firma Van der Velden: info.eindhoven@vandervelden.com.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu